Azure API Management-oppdatering 4. april

Oppdatert: 05 april, 2019

4. april startet vi en vanlig tjenesteoppdatering for Azure API Management. Oppdateringen inneholder følgende feilrettinger, endringer og nye funksjoner:

 • Du kan nå oppdatere egenskapen isBuffered på en Logger gjennom kallet PUT på Logger eller ved å sette det i ARM-maler.

 • Du kan nå fjerne Managed Service Identity tilknyttet en tjeneste gjennom kallet PATCH på tjenestenmed feltet "identity": { "type": "None" }.

 • Du kan nå bruke CORS-policyen på alle områder.
 • Den eksporterte OpenAPI-filen vil ha parameteren requestBody kun hvis den er spesifisert. Før var requestBody et tomt objekt {},selv for forespørsler av typen HEAD og OPTIONS.
 • Vi fikset en feil i policy for kvote som forårsaket omfattende bruk av CPU.
 • Vi fikset en feil med synkronisering av konfigurasjon som kan ha forårsaket uregelmessige 404 Not Found-responser for eksisterende API-er og operasjoner.
 • Du kan nå opprette en bruker med statusen “venter” med REST-API-kallet.
 • Nylig registrerte brukere trenger ikke lenger å skrive inn passordet på nytt når de trykker på en bekreftelseskobling i en e-post.
 • Det er noen nye begrensninger når du oppretter en revisjon gjennom API-kallet PUT:
  • Alle revisjoner av API må ha samme: Name, Path, Description, Protocols, ApiVersion, ApiVersionDescription, og ApiVersionSetId parametre.

  • Disse egenskapene kan kun bli endret på den gjeldende revisjonen, og endringene vil bli satt på alle andre revisjoner av API.

Vi utplasser jevnlig oppdateringer. Oppdateringene skjer i grupper, og det tar vanligvis omtrent én uke eller mer før hver aktive tjenesteforekomst er oppdatert.

 • API Management
 • Features

Related Products