Hopp over navigasjon

Azure Analysis Services tilgjengelig i USA, sentralt

Publiseringsdato: 15 februar, 2018

Azure Analysis Services er nå tilgjengelig i USA, sentralt. For en fullstendig liste over områder for Analysis Services, kan du gå til siden Azure-produkter etter område.  

For at moderne datadrevne organisasjoner skal vellykkes, kreves det at informasjonen er tilgjengelig ved fingertuppene til hver eneste forretningsbruker, ikke bare IT-profesjonelle og dataforskere, slik at de kan veiledes i sine daglige avgjørelser. Selvbetjente BI-verktøy har hatt stor fremgang med å gjøre data tilgjengelige for forretningsbrukere. Men forretningsbrukere har ikke alltid ekspertisen eller tiden for å finne de rette datakildene, importere rådataene, omgjøre dem til rett form og legge til forretningslogikk og måledata før de kan uthente innsikt.

Azure Analysis Services ble generelt tilgjengelig i april 2017. Med Analysis Services kan en BI-profesjonell opprette en skjemamodell over rådata og dele den med forretningsbrukere. Forretningsbrukere kan deretter koble til modellen fra hvilket som helst BI-verktøy og umiddelbart undersøke dataene for å få innsikt. Analysis Services bruker en høyt optimalisert minnebasert motor for å levere raske svar på brukerspørringer.

Er du ikke kjent med Azure Analysis Services? Finn ut hvordan du kan prøve Analysis Services eller lær hvordan du oppretter din første datamodell.

 

  • Regions & Datacenters