TILGJENGELIG NÅ

Analyser som aggregater er nå tilgjengelig i Stream Analytics

Oppdatert: 17 juli, 2019

Utviklere kan nå bruke aggregater som SUM, COUNT, AVG, MIN og MAX direkte over OVER-klausulen, uten å måtte definere et vindu. Dette gjør brukerne i stand til å enkelt uttrykke spørringer som «Er den seneste temperaturen høyere enn maksimaltemperaturen som ble rapportert i løpet av de siste 24 timene?» Les dokumentasjonen for språk for Stream Analytics-spørring for flere detaljer.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Related Products