Hopp over navigasjon

Vilkår for Microsoft Azure Marketplace

Sist oppdatert april 2015

Disse vilkårene styrer bruken din av Microsoft Azure Marketplace, Virtual Machine-galleriet og andre eventuelle Microsoft Azure-funksjoner som gjør at du får tilgang til eller kan kjøpe ikke-Microsoft-produkter ("Marketplace"). Marketplace kan omfatte produkter eller tjenester ("Marketplace-tilbud" eller "Tilbud") publisert av Microsoft og forskjellige tredjepartsutgivere (hver av disse omtales som en "Utgiver").

 1. Kjøp og fakturering.
  1. Direktekunder. Hvis du har kjøpt et Microsoft Azure-abonnement fra Microsoft, gjelder følgende vilkår for kjøpene dine av Marketplace-tilbud via dette abonnementet:
   1. Betaling. Du godtar å betale alle gjeldende gebyrer relatert til bruken din av Marketplace-tilbud. Dette er separate gebyrer som kommer i tillegg til gjeldende gebyrer for bruken din av Microsoft Azure-tjenester.
   2. Priser. Prisene som er oppgitt for Marketplace-tilbud, er eksklusive alle gjeldende skatter og valutakursoppgjør, med mindre annet er angitt. Du er eneansvarlig for å betale slike skatter eller andre avgifter. Prisene kan være oppgitt som periodiske gebyrer for Tilbud av abonnementstypen eller som en måleenhet (f.eks. brukte timer eller utførte transaksjoner) for forbruksbaserte Tilbud.
   3. Betalingsinstrument. Hvis du har oppgitt en betalingsmåte (f.eks. et kredittkort eller en annen nettbasert betalingsmåte) til Microsoft i forbindelse med Microsoft Azure-abonnementet ditt, gir du Microsoft fullmakt til å belaste denne betalingsmåten for bruken din av Marketplace-tilbud når du kjøper slike produkter.
   4. Fakturering. Faktureringsvilkårene og betalingsbetingelsene i Microsoft Azure-abonnementsavtalen som gjelder forbruk og betal-etter-hvert-kjøp, gjelder for Marketplace-kjøpene dine. Hvis det påløper kostnader som ikke behandles i faktureringsperioden for kjøpet eller bruken, kan vi fakturere deg for slike kostnader i en påfølgende faktureringsperiode. Vi legger ut en fakturaoversikt på kontoportalen din for Microsoft Azure, der du kan vise og skrive ut betalingene dine. Dette er den eneste kontoutskriften vi sender deg. Alle beløp for bruk som vises andre steder enn på en endelig fakturaoversikt, er kun estimater og inneholder kanskje ikke nylige aktiviteter eller kan omfatte anslag basert på tidligere bruksmønstre.
   5. Prisøkning. Hvis det foretas en prisøkning for et Marketplace-tilbud du har et aktivt abonnement på, gir vi deg 30 dagers varsel før økningen. Når varslingsperioden på 30 dager er over, godtar du å betale den nye prisen hvis du fortsetter å bruke Marketplace-tilbudet.
   6. Refusjoner. Med mindre det følger av lovgivning eller tillates av en Utgiver, refunderes det ingen kostnader.
   7. Fakturakorreksjoner. Hvis du oppdager at vi har gjort en feil med fakturaen din, må du fortelle oss dette innen 120 dager etter at den første feilen opptrer på fakturaen. Hvis du ikke gir oss beskjed innen dette tidspunktet, fritar du oss fra alt erstatningsansvar og alle krav om tap som et resultat av feilen, og vi er ikke forpliktet til å korrigere feilen eller gi refusjon. Hvis vi har funnet en faktureringsfeil, korrigerer vi denne feilen innen 90 dager.
  2. Indirekte kunder. Hvis du har kjøpt et Microsoft Azure-abonnement fra en forhandler, gjelder kjøps- og betalingsvilkårene som er oppgitt i avtalen din med forhandleren, for kjøpene dine av Marketplace-tilbud via dette abonnementet.
  3. Allment. Følgende vilkår gjelder uavhengig av hvilken enhet du kjøpte Microsoft Azure-abonnementet ditt fra.
   1. Økonomisk forpliktelse. Med mindre noe annet er angitt for et bestemt Marketplace-tilbud, kan verken Microsoft-abonnementskreditter (f.eks. gratis prøveversjoner, MSDN eller BizSpark) eller faste innbetalinger brukes til å kjøpe Marketplace-tilbud. Slik kjøp faktureres separat.
   2. Automatisk fornyelse. Hvis Marketplace-tilbudet du kjøpte, er et abonnement med et automatisk fornyelsesalternativ, kan vi eller en eventuell forhandler automatisk fornye abonnementet og fakturere deg for en fornyelsesperiode med mindre du sier opp abonnementet før fornyelsesdatoen.
   3. Prøveversjoner. Hvis du deltar i et gratis prøveabonnement på et Marketplace-tilbud, må du si opp abonnementet før utgangen av prøveperioden for å unngå at det påløper kostnader. Hvis du ikke sier opp abonnementet før slutten av prøveperioden, blir du deretter belastet for Marketplace-tilbudet til prisene som var oppgitt på kjøpstidspunktet. Hvis du oppretter flere abonnement på et Tilbud i gratis prøveversjon, starter prøveperioden for alle disse abonnementene på datoen da du oppretter det første abonnementet, og alle disse abonnementene omgjøres etter dette til betalte Tilbud.
   4. Oppsigelse. Vi kan suspendere eller kansellere tilgangen din til Marketplace-tilbud hvis du ikke betaler hele beløpet til rett tid. Suspensjon eller oppsigelse av tilgangen på grunn av manglende betaling kan føre til at du mister dataene dine.
 2. Brukerrettigheter.
  1. Vilkår for bruk for Utgiveren. Dine brukerrettigheter for alle Marketplace-tilbud er underlagt separate vilkår for bruk som oppgis av Utgiveren av Marketplace-tilbudet ("Vilkår for bruk"). Med unntak av Marketplace-tilbud vi selv publiserer, er vi ikke part i eller bundet av noen Utgivers Vilkår for bruk.
  2. BYOL-Tilbud. Utgivere kan gjøre bestemte Marketplace-tilbud tilgjengelige og kreve at du utenfor Marketplace har skaffet deg de nødvendige rettighetene til å bruke disse Tilbudene ("Bring-Your-Own-License-Tilbud (BYOL)). Hvis du bruker et BYOL-Tilbud, har du selv ansvar for å sikre at du har tilstrekkelige rettigheter til å bruke Tilbudet.
  3. Programvareprodukter fra Microsoft. Hvis en tredjepartsutgiver publiserer et virtuell maskin-Tilbud på Marketplace som omfatter noen av Microsoft-programvareproduktene som står oppført på http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ ("Microsoft-programvareprodukt"):
   1. er Microsoft – ikke tredjeparten – lisensgiver for Microsoft-programvareproduktet.
   2. skal bruken din av Microsoft-programvareproduktet betales i henhold til gebyrene for Microsoft-programvareproduktet som gjelder for Microsoft Azure-abonnementet ditt, eller gebyrene som er angitt av forhandleren din, hvis dette er aktuelt, i tillegg til eventuelle gebyr tilknyttet Tilbudet fra tredjeparten.
   3. Det er Microsofts vilkår – ikke tredjepartens Vilkår for bruk – som styrer bruken din av Microsoft-programvareproduktet som er inkludert i Tilbudet, inkludert dine rettigheter, om aktuelt, til å bruke Microsoft-programvareproduktet utenfor Microsoft Azure.
  4. Programmeringsgrensesnitt. Vi kan gjøre programmeringsgrensesnitt ("Marketplace-API-er") tilgjengelige for bruk sammen med Marketplace. Dersom du bruker en Marketplace-API for å kjøpe eller få tilgang til Marketplace-tilbud er du ansvarlig for å lese gjennom og overholde de gjeldende vilkårene for bruk som presenteres i Marketplace-grensesnittet, som kan bli endret fra tid til annen. Hvis du bruker en Marketplace-API for å kjøpe Marketplace-tilbud, samtykker du med dette i å betale alle gjeldende gebyrer i henhold til betalingsbetingelsene som fremgår av Marketplace-grensesnittet på kjøpstidspunktet.
 3. Personvern og Databeskyttelse.
  1. Informasjon som fremlegges for Utgivere. Hvis du kjøper eller bruker et Marketplace-tilbud, kan vi dele kontaktinformasjonen din og opplysninger om transaksjonen med Utgiveren av et slikt Tilbud. Vi deler ingen av Kundedataene dine med noen Utgiver uten din tillatelse.
  2. Personvernregler for Utgivere. Utgivere har ansvar for å oppgi personvernerklæringer som beskriver personvernpraksisen deres med tanke på Kundedataene som samles inn av Tilbudene deres, eller all eventuell kundeinformasjon de mottar fra Microsoft. Med mindre noe annet er oppgitt i forbindelse med et Marketplace-tilbud publisert av Microsoft, gjelder ikke Microsofts retningslinjer for personvern, sikkerhet, dataplassering og dataoppbevaring for noe Marketplace-tilbud eller for Utgiveres bruk av Kundedata eller annen kundeinformasjon.
 4. Annet.
  1. Finansielle opplysninger. Visse Marketplace-tilbud kan inneholde finansielle data. Microsoft er ikke en megler/aksjehandler eller registrert investeringsrådgiver i henhold til den føderale verdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiksjoner og gir ikke enkeltpersoner råd om tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Marketplace er et tilbud eller en anmodning om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Marketplace, inkludert eventuelle datasett eller finansielle programmer, er ment å oppfattes som profesjonell rådgiving, inkludert, men ikke begrenset til, investerings- eller skatterådgivning.
  2. Begrensning. Vi kan begrense antall forespørsler du kan rette til Marketplace for å beskytte systemet vårt eller for å sette rimelige begrensninger for bruken din av Marketplace. I tillegg kan Utgivere sette begrensninger for antall forespørsler du kan rette mot deres respektive tjenester, noe som håndheves av Microsoft ("Spesifikke Begrensninger"). De spesifikke Begrensningene kan bli vist på Utgiverens innholdsdetaljside som de gjelder for. De spesifikke Begrensningene kan bli endret når som helst, med eller uten varsel.