Servicenivåavtaler

Les serviceavtalene for å finne ut mer om oppetidsgarantier og kredittpolicyer for nedetid

Serviceavtaler beskriver Microsofts forpliktelser når det gjelder oppetid og tilkoblingsmuligheter. Serviceavtalene for enkeltstående Azure-tjenester er oppført nedenfor.