Navigáció kihagyása
ELŐZETES VERZIÓBAN

Az Azure Storage-fiók feladatátvételi szolgáltatása elérhető nyilvános előzetes verzióban

Közzététel dátuma: február 05, 2019

Az Azure Storage-fiók feladatátvételi szolgáltatása elérhető a georedundáns tárolást (GRS) és írásvédett georedundáns tárolást (RA-GRS) használó ügyfeleinknek nyilvános előzetes verzióban. Az ügyfelek ezzel a funkcióval szabályozhatják, hogy mikor vegyék át a tárfiókjaik feladatait az elsődlegesről a másodlagos régióba.

Ha a georedundáns tárolású tárfiók elsődleges régiója hosszabb ideig nem elérhető, kényszeríthető a tárfiók feladatátvétele. Feladatátvételkor a tárfiók minden adata átkerül a másodlagos régióba, amely ezzel az elsődleges régióvá válik. A rendszer frissíti a tárfiók végpontjainak DNS-rekordjait (a fájlokat, üzenetsorokat, táblázatokat és az Azure Data Lake Storage Gen2-t) úgy, hogy azok az új elsődleges régióra mutassanak. A feladatátvétel után az ügyfelek automatikusan, kódmódosítás nélkül, az új elsődleges régió szolgáltatásvégpontjaival írhatnak adatokat a tárfiókba.

A feladatátvétel után a tárfiók helyileg redundánssá válik (LRS). Az új másodlagos régióra való replikáció folytatásához konfigurálja újra a fiókot georedundáns tároláshoz (RA-GRS vagy GRS használatához). A helyileg redundáns fiókok RA-GRS vagy GRS típusú tárolásra való konvertálása költségekkel jár.

A fiókok feladatátvétele olyan új és meglévő Azure Resource Manager-tárfiókok esetén támogatott előzetes verzióban, amelyek RA-GRS-re és GRS-re vannak konfigurálva. A tárfiókok lehetnek általános célú v1 (GPv1), általános célú v2 (GPv2) vagy Blob Storage-fiókok. A fiókok feladatátvétele jelenleg az USA 2. nyugati és a nyugati középső régiójában támogatott.

Az Azure Portal, az Azure PowerShell, at Azure CLI és az Azure Storage Resource Provider API használatával kezdeményezheti a fiókok feladatátvételét.

Részletek

  • Storage Accounts
  • Azure Resource Manager
  • Features
  • Management