Gå til hovedindhold

API'en til eksempelvisning af private Azure DNS-zoner udfases

Dato for publicering: 12 marts, 2020

I forbindelse med udgivelsen af den offentlige prøveversion blev private DNS-zoner oprettet ved hjælp af ARM-ressourcen dnszones med egenskaben zoneType angivet til Private.  Understøttelse af zoner, der er oprettet ved hjælp af API'en til eksempelvisning, fjernes den 30. juni 2020, og du skal straks migrere disse private DNS-zoner til den generelt tilgængelige ressourcemodel. Den generelt tilgængelige ressourcemodel anvender ressourcetypen privateDnsZones i stedet for dnszones.

Efter den 15. april 2020 kan du ikke oprette nye private DNS-zoner ved hjælp af API'en til eksempelvisning af ressourcen dnszones. Eksisterende zoner, der er oprettet ved hjælp af denne API, holder op med at fungere efter den 30. juni 2020 og skal migreres til den generelt tilgængelige ressourcemodel.

Bemærk! Dette påvirker ikke offentlige DNS-zoner, der er oprettet ved hjælp af ressourcen dnszones. Disse zoner vil fortsat fungere normalt.

Kør nedenstående kommando på kommandolinjegrænsefladen i Azure for at finde de dnszones-ressourcer, der kræver migrering.

az account set --subscription SubscriptionId

az network dns zone list --query "[?zoneType=='Private']"

Påkrævet handling

1. Slet den private DNS-zone, hvis den ikke længere er påkrævet og kun blev oprettet til evaluerings- eller testformål.

2. Hvis de private DNS-zoner er i brug, skal du følge den trinvise vejledning, der er angivet i vores migreringsvejledning for at migrere prøveversionen af DNS-zonerne til den nyeste ressourcemodel. Mirgreringsprocessen er automatiseret, og det eneste, du skal gøre, er at køre en PowerShell-cmdlet.

3. Begynd at bruge ressourcen privateDnsZones i stedet for ressourcen dnszones.

4. Opdater dine automatiseringer (scripts/skabeloner) for at bruge API version 2018-09-01, og skift til nyeste kommandolinjegrænseflade/PowerShell/SDK'er.

Hvis du har brug for hjælp til migreringsprocessen, kan du oprette en supportanmodning.

  • Azure DNS
  • SDK and Tools
  • Services
  • Retirements

Relaterede opdateringer

Relaterede produkter