Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Linux-understøttelse i prøveversion af brugerdefinerede virtuelle netværk på Azure Container Instances

Dato for publicering: 25 september, 2018

Du kan nu klargøre Linux-objektbeholdere til nye og eksisterende virtuelle netværk med Azure Container Instances. Denne understøttelse findes nu som en prøveversion til Linux i to områder: det vestlige USA og det vestlige Europa.

Tidligere kunne du ikke køre Container Instances i et brugerdefineret virtuelt netværk og tildele private IP-adresser til objektbeholdergrupper. Understøttelsen var begrænset til at tildele en offentlig IP-adresse til eventuelle DNS-navne eller begrænse indgående forbindelser til din objektbeholder.

Nu kan du joinforbinde Container Instances til din eksisterende netværksinfrastruktur ved at delegere et undernet til ContainerGroups-ressourcen. Dette gør det muligt for Container Instances at modtage private IP-adresser, have udgående internetforbindelse, kommunikere med andre ressourcer, der er sikret i samme virtuelle netværk, kommunikere med tjenesteslutpunkter og kommunikere med lokale ressourcer tilsluttet via Azure ExpressRoute.

Du kan gennemføre dette ved at bruge en enkelt az container create-kommando med oplysninger om det virtuelle netværk og undernet, som du ønsker at joinforbinde til.

az container create –resource-group myRG –name myContainer –location westus –vnet mynetwork –subnet mysubnet –image Microsoft/aci-helloworld

Azure Resource Manager-skabeloner og SDK'er understøttes også. Du skal ganske enkelt referere til netværksprofilressourcen i din installationskonfiguration for objektbeholdergrupper.

Få mere at vide om, hvordan du kan bruge virtuelle netværk med Container Instances ved at læse dokumentationen om integration af virtuelle netværk. 

Du kan komme med input og anmode om funktioner ved at gå til vores UserVoice.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features