Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Update Management: předběžné a následné úlohy, dynamické skupiny a zahrnutí aktualizací

Datum publikování: 21 září, 2018

V Azure Update Management jsou k dispozici tři nové funkce. Tyto funkce drasticky vylepšují výkon a flexibilitu Update Managementu.

Předběžné a následné úlohy nasazení (Preview)

Nyní můžete určit runbooky Azure Automation, které se mají spustit bezprostředně před a po instalaci aktualizací. Tyto předběžné a následné úlohy vám umožňují například:

  • Spustit virtuální počítače, aplikovat opravy a zase je ukončit
  • Zastavit službu v počítači, aplikovat opravu a znovu službu spustit

Předběžné a následné úlohy Update Managementu

Další informace, včetně ukázkových skriptů, najdete v dokumentaci k předběžným a následným úlohám.

Dynamické skupiny (Preview)

Dynamické skupiny můžete použít k vytváření periodických nasazení aktualizací pro virtuální počítače Azure. Tato nová funkce umožňuje:

  • Cílení na virtuální počítače Azure na základě konceptů nativních pro Azure: předplatná, skupiny prostředků, umístění a značky.
  • Dynamické rozlišení cílových počítačů pro nasazení aktualizací. Po vytvoření nasazení aktualizace budou všechny nové počítače přidané do Update Managementu, které vyhovují vyhledávacím kritériím, vybrané bez toho, aby uživatel musel upravit vlastní nasazení aktualizace.

Například následující skupinový cíl pro nasazení aktualizace vybere všechny začleněné virtuální počítače ve vybraných skupinách prostředků, které mají značku PatchWindow=SundayNight. Toto nasazení může být naplánované ke spuštění každý týden. Pokud dodatečně začleněné virtuální počítače budou mít značku PatchWindow=SundayNight, budou automaticky vybrané a aktualizované při příštím spuštění nasazení.

Dynamické skupiny v Update Managementu

 

Další informace najdete v popisu použití dynamických skupin.

Zahrnutí aktualizací

Nyní můžete pro aktualizace určit seznamy zahrnutí. Když používáte seznamy zahrnutí, můžete aktualizace uvést v seznamu povolených, takže můžete přesně řídit, které aktualizace se použijí během spuštění nasazení. To může být užitečné, pokud chcete zajistit, že se použijí pouze opravy, u kterých jste schválili jejich uvedení ve vaší službě.

Zahrnutí aktualizací Update Managementu

Další informace najdete v dokumentaci k zahrnutí aktualizací.

  • Automation
  • Features
  • Management
  • Services

Související produkty