Přeskočit navigaci

Azure SQL Database – sloupce řetězcových a binárních hodnot v clusterovaných indexech columnstore

čtvrtek 27. dubna 2017

Clusterované indexy columnstore Azure SQL Database (jenom úrovně Premium) budou podporovat sloupce řetězcových a binárních hodnot s neomezenou velikostí. Clusterované indexy columnstore je možné vytvářet v tabulkách s velkými řetězcovými nebo binárními typy, jako jsou NVARCHAR(MAX), VARCHAR(MAX) a VARBINARY(MAX).

Clusterované indexy columnstore budou pro data v řetězcových a binárních sloupcích poskytovat vysokou kompresi (až desetinásobnou).

​Další informace o této aktualizaci služeb Azure

Related feedback