VE VÝVOJI

Vyvíjí se fázované uvedení uživatelů do cloudového ověřování Azure AD

Datum publikování: 25 září, 2018

Migrujte uživatele z federovaného ověřování do cloudového ověřování Azure AD po skupinách nebo ve fázích a spravujte vše z portálu Azure AD. Cloudové ověřování (Předávací ověřování nebo Synchronizace hodnoty hash hesla) poskytuje výhody, jako je nulová závislost v reálném čase na existující místní infrastruktuře, ochrana před únikem přihlašovacích údajů a bezproblémové jednotné přihlašování.  

Další informace

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

Související produkty