NYNÍ K DISPOZICI

Konektor Spark pro Azure Cosmos DB

Datum publikování: 17 listopadu, 2017

Konektor Spark pro Azure Cosmos DB umožní v reálném čase provádět datové vědy, strojové učení, rozšířené analýzy a prozkoumávání globálně distribuovaných dat ve službě Azure Cosmos DB díky připojení k Apache Sparku. Tento konektor bude efektivně využívat nativní indexy, které spravuje služba Azure Cosmos DB, a povolí aktualizovatelné sloupce při provádění analýz. Bude také využívat důkladné prediktivní filtrování rychle se měnících globálně distribuovaných dat a řešit přitom širokou škálu různých scénářů IoT, datových věd a analýz. Součástí bude i podpora strukturovaných streamů Sparku s využitím kanálu změn služby Azure Cosmos DB, vylepšení výkonu dotazů a podpora nejnovější verze Sparku.

 

  • Features