Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Shromažďování událostí syslogu z agenta Azure Monitoru pro linuxové distribuce

Datum publikování: 09 června, 2021

Azure Monitor zavádí nový koncept konfigurace shromažďování dat a nového unifikovaného agenta pro Azure Monitor ve verzi Public Preview. Tento nový agent (agent Azure Monitoru nebo AMA) a pravidla shromažďování dat (DCR) vylepšují některé klíčové oblasti shromažďování dat z virtuálních počítačů, včetně podrobné a flexibilní konfigurace (např. shromažďování z dílčí sady virtuálních počítačů pro jeden pracovní prostor), shromažďování dat jednou a odesílání do metrik Azure Monitoru i Log Analytics, odesílání do několika pracovních prostorů (vícenásobné připojení pro Linux), filtrace dat ve zdroji pro Windows a Linux, vylepšené správy rozšíření a celkově lepšího výkonu. 

Docházelo k potížím, kdy shromažďování dat syslogu nefungovalo podle očekávání. To již bylo vyřešeno a nejnovější verze obsahuje podporu pro shromažďování syslogů z linuxových počítačů (s verzí 1.10 a vyšší), která je k dispozici ve všech podporovaných distribucích.

Aktualizujte na nejnovější verzi agenta Azure Monitoru, začněte shromažďovat události syslogu z linuxových počítačů a umožněte lepší monitorování prostředků.  

Připojte se k Microsoft Teams.

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Features
  • Management

Související produkty