NYNÍ K DISPOZICI

Vlastnost username zabezpečení na úrovni řádků služby Power BI Embedded podporuje znaky ASCII

Datum publikování: 18 října, 2018

Když do vaší aplikace integrujete Power BI Embedded, běžným způsobem dynamického použití zabezpečení na úrovni řádků je konfigurace role pro příslušnou sadu dat pomocí služby Power BI Desktop, která využívá funkci USERNAME() k předání parametru pro vložený token.

Přestože toto pole má název username, můžete mu předat libovolnou hodnotu, jako je ID země, pobočky nebo počítače. Problémem bylo, že toto pole, které bylo původně navržené pro uživatele v Power BI, bylo omezené na hodnoty UPN. To řadě zákazníků omezovalo možnosti jeho využití nebo vyžadovalo úpravu vlastních dat v procesu ETL.

Toto omezení jsme odebrali, takže do tohoto pole se dají předávat libovolné znaky ASCII. Data už není potřeba upravovat. Prostřednictvím tohoto pole můžete také snadno zřetězit několik hodnot a využít DAX k dynamické analýze a filtrování více hodnot.

Další informace o použití zabezpečení na úrovni řádků pro vkládání

  • Features