Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Migrace MongoDB do Azure Cosmos DB je ve verzi Preview

Datum publikování: 11 prosince, 2018

Provádějte offline (jednorázové) migrace z místních nebo cloudových implementací MongoDB do Azure Cosmos DB pomocí služby Azure Database Migration Service, která umožňuje odolné migrace dat MongoDB ve velkém měřítku a s vysokou spolehlivostí. Pokud chcete provést tuto migraci, prostřednictvím webu Azure Portal nebo rozhraní příkazového řádku Azure CLI zřiďte instanci Database Migration Service a vytvořte projekt.

Další informace o realizaci těchto migrací najdete v naší dokumentaci

  • Azure Cosmos DB
  • SDK and Tools
  • Services

Související produkty