Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Integrace služby Azure Security Center s GitHub Actions ve verzi Public Preview

Datum publikování: 26 května, 2021

Díky integraci služby Azure Security Center s GitHub Actions, která je teď ve verzi Public Preview, můžete snadno integrovat zabezpečení a dodržování předpisů do raných fází životního cyklu vývoje softwaru. Toto integrované prostředí nabízí přehled o provozu a zabezpečení IT v rámci kanálu CI/CD i bezpečnostních kontrol registru kontejnerů ve službě Azure Security Center. Tato kompletní sledovatelnost navíc pomáhá vývojářům rychleji identifikovat problémy. Výsledkem je zkrácení doby případné nápravy a posílení bezpečnosti vašeho cloudu.

Spolu s integrací služby GitHub se službou Azure Security Center (ASC) zavádíme novou akci kontroly kontejnerů, která kontroluje image kontejnerů a hledá ohrožení zabezpečení ještě před jejich nasdílením do registrů kontejnerů Azure. ASC bude do budoucna poskytovat doporučení, pokud některé pracovní postupy nasdílejí změny imagí Dockeru bez povolených akcí prohledávání CI/CD. Doporučení ASC podrobně popisuje dotčené prostředky spolu s navrhovaným postupem nápravy a kroky, které pomohou umožnit provádění kontrol CI/CD pro pracovní postupy.

Další informace o postupu praktického využití DevSecOps s GitHubem a službou Azure Security Center

  • GitHub a Azure
  • Security