Azure Cosmos DB: SDK support for automatic retries, parallel query execution, and performance improvements

10. srpna 2016

New updates of the Azure Cosmos DB SDKs are available for download and include support for automatic retries, parallel query execution modes for partitioned collections, and performance improvements.

The .NET SDK (1.8.0 and 1.9.2 updates) includes the following changes:

The latest updates to the Java SDK (1.8.1), Node.js SDK (1.9.0), and Python SDK (1.9.0) include support for automatic retries on request-rate limiting.

Azure Cosmos DB is Microsoft's planet-scale NoSQL database. For more information, visit the Azure Cosmos DB page.

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace