Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Integrace Datadogu s Azure: Public Preview

Datum publikování: 19 února, 2021

Když zákazníci migrují a modernizují své aplikace pro provoz v cloudu, často kromě služeb Azure spoléhají také na řešení třetích stran poskytovaná našimi partnery.  Zákazníci tak při uspokojování svých obchodních potřeb nezřídka končí správou několika prostředí a portálů, což s sebou nese zvýšení režie a nedostatek kompletní transparentnosti.  Představte si například zákazníka s Azure, který spravuje aplikaci SaaS třetí strany prostřednictvím portálu pro správu partnera a ke správě veškerých služeb Azure využívá Azure Portal.  Abychom snížili zátěž spojenou se správou na několika portálech, vytvořili jsme pro naše zákazníky integrované prostředí, a to s využitím monitorovací služby Datadog v Azure.     

Zákazníci teď mohou spouštět Datadog jako službu v Azure prostřednictvím Azure Marketplace.  Společně jsme pro naše zákazníky vytvořili špičkové prostředí pro zřizování, onboarding a správu.  Jde o rozšíření jednotné fakturace pro aplikaci SaaS Datadogu prostřednictvím Azure Marketplace. 

Toto unifikované prostředí zákazníkům umožní:

  • Zřídit novou organizaci služby Datadog a nakonfigurovat její prostředky Azure na odesílání protokolů do služby Datadog – jde o plně spravované nastavení, u kterého zákazníci nemusejí nastavovat ani provozovat infrastrukturu. 
  • Zjednodušit jednotné přihlašování (SSO) k Datadogu – už se nevyžaduje samostatné přihlášení z portálu Datadog.
  • Bez problémů odesílat protokoly a metriky do služby Datadog. Pokud zákazníci chtějí dostávat protokoly z Azure Monitoru a odesílat je do služby Datadog, musí v současnosti nastavit centra událostí a psát funkce Azure Functions. 
  • Snadno nainstalovat agenta Datadogu na hostitelích virtuálních počítačů jediným kliknutím.
  • Zajistit unifikované vyúčtování SaaS Datadogu prostřednictvím fakturace předplatného Azure.

Přečtěte si blogový příspěvek.

Pro Datadog v Azure ve verzi Public Preview se můžete zaregistrovat tady.  Integrace Datadogu v Azure ve verzi Public Preview bude na Azure Marketplace k dispozici v říjnu 2020.

Další informace o partnerské integraci Azure Monitoru s Datadogem

  • Azure Monitor
  • Features
  • Management
  • Pricing & Offerings

Související produkty