NYNÍ K DISPOZICI

Ohlašujeme vlastní názvy hostitelů ve službě App Service

Datum publikování: 21 června, 2017

Azure App Service už nějakou dobu vlastní názvy hostitelů podporuje. App Service má sdílený front-end, takže abyste ve své aplikaci mohli použít vlastní název hostitele, musíte ověřit vlastnictví domény vytvořením požadovaných záznamů DNS. Důvodem je prevence před ohrožením zabezpečení spočívajícím ve squattingu názvu hostitele. Pokud do své aplikace chcete přidat vlastní název hostitele, je potřeba vytvořit záznamy DNS pro ověření vlastnictví a směrování.  

Nedávno jsme v našem modelu správy názvů hostitelů provedli následující změny. 

Přidružení 1:N mezi názvem hostitele a předplatným Azure

Dříve bylo na platformě App Service možné název hostitele použít pouze s jedním předplatným. Díky této změně může název hostitele sdílet několik předplatných. U každého předplatného je potřeba ověřit vlastnictví domény samostatně vytvořením požadovaných záznamů DNS. 

Povolení předplatnému získat zpět název hostitele ověřením vlastnictví domény

Platforma App Service se skládá z několika jednotek škálování. Název hostitele je možné přidružit pouze k jedné aplikaci v jedné jednotce škálování. V jednotce škálování nemůžou stejný název hostitele sdílet dokonce ani dvě aplikace ve stejném předplatném. Toto chování je úmyslné, protože modul runtime služby App Service by měl být schopný překládat vlastní názvy hostitelů pro jednotlivé aplikace.

V minulosti měli zákazníci občas vlastní název hostitele ve starém předplatném, ke kterému ztratili přístup, a chtěli použít stejný název hostitele pro jinou aplikaci v jednotce škálování. To nebylo možné ani v případě, že zákazníci mohli znovu ověřit vlastnictví domény. Díky této změně to můžou zákazníci služby App Service provést sami. 

  • App Service
  • Features

Související produkty