Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Skupina prostředků služby Azure Backup pro virtuální počítače

Datum publikování: 19 prosince, 2019

Kromě přizpůsobení názvu skupiny prostředků vytvořené službou Azure Backup také vydáváme aktualizaci zásad služby Azure Backup pro virtuální počítače.

V současnosti služba Backup vytváří samostatnou skupinu prostředků, a to jinou, než je skupina prostředků virtuálního počítače pro ukládání kolekce bodů obnovení (body okamžitého obnovení spravovaných virtuálních počítačů se ukládají v kolekci RP). Výchozí formát názvu skupiny prostředků, kterou vytvořila služba Azure Backup: AzureBackupRG_<Geo>_<n>. V této verzi mohou zákazníci buď pokračovat s výchozím názvem, nebo ho mohou aktualizovat podle svých firemních požadavků.

Pokud uživatel chce používat přizpůsobený název skupiny prostředků, který se neshoduje s výchozím názvem vytvořeným službou Azure Backup, musí během vytváření zásad zálohování virtuálního počítače jako vstup zadat vzor názvu skupiny prostředků. Název skupiny prostředků by měl mít následující formát:

     <alfanumerický řetězec>* n <alfanumerický řetězec>

Hodnota n se nahradí celým kladným číslem (od 1) a využije se pro horizontální navýšení kapacity v případě, že první skupina prostředků je plná. Uživatel může název skupiny prostředků podle potřeby upravovat změnou zásad. Uživatelům se doporučuje, aby skupiny prostředků vytvořené pro službu Backup nezamykali.

Další informace najdete v dokumentaci ke službě Azure Backup.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Související produkty