Přeskočit navigaci

Nové úrovně výkonu a dodatečné úložiště ve službě Azure SQL Database

úterý 19. září 2017

Nové úrovně výkonu a dodatečné úložiště ve službě Azure SQL Database jsou nyní ve verzi Preview.

Nové úrovně výkonu S4, S6, S7, S9 a S12 na úrovni Standard jsou skvěle přizpůsobené úlohám náročným na CPU, které nevyžadují vysoký výkon vstupně-výstupních operací poskytovaný úrovní Premium. Nové doplňky úložiště umožňují nákup dalšího úložiště bez navýšení počtu jednotek DTU nebo eDTU. Pro databáze úrovní S3–S12, P1–P6 a PRS1–PRS6 si můžete koupit dodatečné úložiště až do 1 TB, pro elastické fondy úrovně Standard až do 4 TB a pro menší fondy eDTU úrovně Premium až do 1 TB.

Další informace o úrovních výkonu a dodatečném úložišti najdete v tomto blogovém příspěvku.

Related feedback