Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Nová úroveň sítě s předvolbou směrování je teď dostupná ve verzi Preview

Datum publikování: 19 května, 2020

Předvolba směrování je nová možnost, která zákazníkům Azure umožňuje zvolit si způsob směrování mezi jejich prostředky Azure a klienty na internetu. Optimální využití aplikací je klíčové, a stejně tak je klíčová i možnost zajistit jejich doručování. Dvě možnosti směrování jsou: (1) směrování přes globální síť Microsoftu, což je výchozí možnost, a (2) směrování přes veřejný internet. Tyto možnosti se označují také jako směrování typu „cold potato“ a směrování typu „hot potato“.

Výchozí směrování přes globální síť Microsoftu: Provoz od uživatelů se přijímá co nejblíže uživateli a přes globální síť Azure se směruje do prostředků v Azure. Zpětný provoz z Azure prochází stejnou cestou a vystupuje ze sítě Microsoftu co nejblíže uživateli. Provoz se co nejdéle uchovává v síti Microsoftu, aby se zajistil co nejnižší počet segmentů směrování, nejlepší výkon a nejvyšší dostupnost („cold potato“).

Směrování přes veřejný internet: Provoz od uživatelů prochází veřejným internetem (sítí poskytovatele internetových služeb) a do sítě Microsoftu vstupuje co nejblíže oblasti, která je hostitelem služby, ke které se přistupuje. Zpětný provoz z Azure ve stejné oblasti vystupuje ze sítě Microsoftu a přes veřejný internet se vrací zpět k uživateli. Provoz stráví většinu času ve veřejném internetu (směrování „hot potato“). Největší vliv na výkon sítě mezi koncovými body při přenosu přes veřejný internet bude mít výkon poskytovatele internetových služeb a poskytovatele sítě.

V závislosti na vybrané síti pro směrování se budou lišit ceny za výchozí přenos dat. Předvolbu směrování můžete vybrat při vytváření veřejné IP adresy, kterou je možné připojit k prostředku Azure, jako je virtuální počítač, škálovací sada virtuálních počítačů nebo internetový nástroj pro vyrovnávání zatížení. Kromě toho můžete vybrat předvolby směrování také pro prostředky úložiště Azure.

Přečíst dokumentaci

 

  • Services