VE VERZI PREVIEW

Podpora Azure Private Link v AKS je teď ve verzi Preview

Datum publikování: 11 prosince, 2019

AKS teď podporuje Azure Private Link ve verzi Public Preview. Pomocí podpory Azure Private Link v AKS můžou zákazníci interagovat se serverem API Kubernetes jako s privátním koncovým bodem ve své virtuální síti. Tím se zajistí, že všechny operace správy Kubernetes zůstávají zcela izolované. Vzhledem k tomu, že Private Link poskytuje privátní připojení z virtuální sítě zákazníka k řídicí rovině Kubernetes spravované Azure, můžou zákazníci stále využívat všechny výhody AKS, ale v ještě bezpečnější konfiguraci.

Další informace

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Privátní propojení Azure
  • Virtual Network
  • Features