Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Aktualizace Azure Monitoru

Datum publikování: 25 září, 2017

Azure Monitor vám zajistí vytváření přehledných sestav stavu a výkonu služeb Azure napříč vaším prostředím. Azure Monitor nabízí jednotné zobrazení řídicího panelu pro analýzy a důležité problémy napříč aplikacemi, infrastrukturou a sítěmi a slouží také jako výchozí bod pro navigaci a onboarding do různých monitorovacích služeb v Azure. Díky využití nového interaktivního dotazovacího jazyka a korelace napříč prostředky budou služby Azure Monitor a Azure Log Analytics těsněji integrované a poskytnou ještě bohatší datové analýzy a přehledy.

Pro Azure Monitor jsme také vydali kompletně upravené prostředí pro prohlížení metrik, které podporuje vykreslování grafů pro vícerozměrné metriky i metriky bez dimenzí. Můžete zakreslovat grafy, ve kterých se překrývají metriky z různých typů prostředků, několika skupin prostředků a předplatných. V novém Průzkumníku metrik bude možné současně zobrazit několik grafů a vizuálně korelovat trendy, špičky a poklesy hodnot metrik. U prostředků, které podporují vícerozměrné metriky (například Application Insights nebo Storage), bude možné použít filtry pro požadované kombinace hodnot nebo dimenzí a také bude možné přidat seskupení pro zobrazení čáry pro každou hodnotu dimenze.

  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty