Přeskočit navigaci

Azure Monitor pro kontejnery – aktualizace nastavení pro živá data

Datum publikování: 11 června, 2019

Pro uživatele, kteří používají AAD s AKS, se v Azure Monitoru pro kontejnery změnilo nastavení Živá data. Změnil se identifikátor URI přesměrování.

  • Pokud jste už pro nastavení využili předchozí identifikátor URI, musíte přidat nový identifikátor URI, který je popsaný v dokumentaci.
  • Starý identifikátor URI se brzy vyřadí z povozu a bude vracet chybu. Postupujte podle pokynů pro konfiguraci AAD, které jsou uvedené v dokumentaci.
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Monitor
  • Management