Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure IoT Central –⁠ aktualizace z března 2020

Datum publikování: 28 dubna, 2020

IoT Central je teď k dispozici v oblastech Velká Británie a Japonsko

Řešení IoT Central je teď obecně dostupné v oblastech Velká Británie i Japonsko. Hostiteli v oblasti Velká Británie jsou datacentra Azure v oblastech Velká Británie – jih a Velká Británie – západ. Hostiteli v oblasti Japonsko jsou datacentra Azure v oblastech Japonsko – východ a Japonsko – západ. Přestože jsou obě tyto nové oblasti k dispozici zákazníkům po celém světě, zákazníci s požadavky na rezidenci dat nebo výkon teď můžou využít tuto aktualizovanou dostupnost.

Certifikáty a rozhraní API jednotlivých registrací

Jednotlivé registrace umožňují výběr vlastních přihlašovacích údajů pro připojení k jednotlivým zařízením pomocí symetrického klíče, nahraného certifikátu nebo zadaného ověřovacího klíče z TPM (Trusted Platform Module). Díky podpoře veřejného rozhraní API teď můžete tyto scénáře nakonfigurovat programově a propojit svá zařízení.

Vylepšení úloh

Prostředí úloh v IoT Central teď podporuje hromadnou správu zařízení IoT Edge. Úlohy teď můžou provádět aktualizace s komplexními typy, jako jsou object, vector nebo geopoint. Aktualizované prostředí úloh přináší sladění vizuálního prostředí se zbývajícími částmi IoT Central a zjednodušuje pracovní postup vytváření úloh.

Aktualizace zkušební verze průběžných plateb

Proces upgradu na průběžné platby v uživatelském rozhraní teď uživatelům zkušební verze umožňuje zvolit si cenový plán IoT Central během procesu upgradu. Tato aktualizace představuje vylepšení oproti předchozímu prostředí, kde zákazníci mohli změnit cenový plán pouze po dokončení procesu upgradu.

Vylepšení možností přizpůsobení uživatelského rozhraní

Při přizpůsobování uživatelského rozhraní v IoT Central teď můžete změnit jakoukoli komponentu, která používá barvu motivu. Dříve jste si mohli přizpůsobit pouze tlačítka a přepínače. Teď se vaše možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní rozšiřují také o ikony, indikátory zaměření a rotující indikátory.

Přímý odkaz na Azure CLI

Sledujte zprávy zařízení a dvojčata zařízení s využitím rozšíření IoT pro Azure CLI. Pomocí tohoto nástroje můžete diagnostikovat a ladit problémy, kdy zprávy zařízení nepřicházejí do IoT Central nebo zařízení nereagují na aktualizace dvojčete zařízení. K tomuto nástroji můžete získat přístup přímo přes odkaz v nabídce Nápověda v IoT Central.

  • Azure IoT Central
  • Features

Související produkty