Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Azure IoT Central – aktualizace z dubna 2020

Datum publikování: 14 května, 2020

Vylepšení dialogového okna pro vytváření zařízení

Přepracované dialogové okno Vytvoření nového zařízení usnadňuje pochopení toho, co je potřeba při přidávání nového zařízení. Toto dialogové okno teď nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní, jasnější výzvu k akci a odkazy na dokumentaci. Tato aktualizace reaguje na zpětnou vazbu od zákazníků, ze které vyplynulo, že stávající prostředí je neintuitivní a často vede k náhodnému vytváření nepřidružených zařízení.

Vylepšení zřizování aplikací

Vylepšený pracovní postup zřizování aplikací IoT Central umožňuje rychlejší zřizování zařízení a jejich přípravu na odesílání dat. Můžete si to rovnou vyzkoušet vytvořením aplikace z některé z oborově zaměřených šablon aplikací.

Vylepšení úloh

Aktualizované prostředí úloh v IoT Central teď podporuje opětovné spouštění úloh na zařízeních, která selhala, a nabízí možnost paralelního spouštění více úloh. To zahrnuje možnosti filtrování umožňující získat seznam úloh a seznam zařízení pro spuštěnou úlohu.

Aktualizované akce webhooků v pravidlech

Nově vytvořené akce webhooků v pravidlech IoT Central mají nový formát datové části, který odpovídá veřejnému rozhraní IoT Central API. Tato změna formátu se týká všech nově vytvořených akcí webhooků, zatímco u stávajících akcí webhooků zůstává starý formát. Další informace najdete v tématu Vytváření akcí webhooků u pravidel v Azure IoT Central.

Vylepšení dokumentace pro vývojáře zařízení

Aktualizovali jsme kurz Vytvoření a připojení klientské aplikace, který teď obsahuje další doprovodné materiály ke konceptům připojení zařízení, jako jsou zpracování příkazů nebo implementace vlastností zařízení. Do tohoto kurzu jsme přidali další informace o datových částech zpráv a o tom, jak souvisejí s šablonou zařízení. Také jsme přidali verzi tohoto kurzu pro Python.

Také jsme aktualizovali naše doprovodné materiály ke správě verzí šablony zařízení, které jasně vysvětlují, jak můžou starší zařízení dál pracovat se schématem, kterému rozumějí, zatímco novější nebo aktualizovaná zařízení můžou používat novější verzi schématu.

  • Azure IoT Central
  • Features

Související produkty