Přeskočit navigaci

Podpora vazeb Microsoft Graphu a vlastních vazeb v Azure Functions

pátek 2. března 2018

Rozšiřujeme podporu vazeb ve službě Azure Functions, abychom vývojářům umožnili sestavovat vlastní vazby. To znamená, že pokud má zákazník vlastní zdroj dat, bude pro něj moci snadno vytvořit vazby ve službě Azure Functions. Díky tomu může nejen tento zákazník, ale i jeho vlastní zákazníci, sestavovat funkce bez serveru, které bez problémů komunikují s vlastním zdrojem dat.

Kromě toho oznamujeme také nové vazby pro Microsoft Graph a Office, takže v kódu bez serveru můžete mnohem snadněji přistupovat k informacím z Graphu a Office, aniž byste se museli potýkat se složitými rozhraními API Graphu a Office.

Related feedback