VE VERZI PREVIEW

Témata partnerů Azure Event Gridu jsou teď ve verzi Preview

Datum publikování: 19 května, 2020

S využitím témat partnerů můžete připojit zdroje událostí třetích stran (například řešení SaaS) přímo k Event Gridu a přihlásit se k odběru událostí stejným způsobem, jako při přihlašování k odběru událostí z dalších služeb Azure, jako jsou Azure Storage nebo IoT Hub.

Prvním partnerem integrovaným s tématy partnerů Event Gridu je Auth0. Propojte své účty Auth0 a Azure, abyste mohli v reálném čase reagovat na události Auth0, protokolovat je a monitorovat je.
Vyzkoušejte si to ještě dnes – přihlaste se ke svému účtu Auth0 a vytvořte integraci s Event Gridem. Ve vašem účtu Azure se zobrazí téma Auth0 čekající na vyřízení. Klikněte na Aktivovat, vytvořte odběry událostí a pak můžete události směrovat a filtrovat stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje událostí.

Integrujte své řešení s Event Gridem podle pokynů v dokumentaci k onboardingu partnerů.

Další informace najdete v dokumentaci.

  • Event Grid
  • Features
  • Services
  • Microsoft Build

Související produkty