Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Klíče spravované zákazníkem ve službě Azure Automation

Datum publikování: 12 července, 2021

Oznamujeme všeobecnou dostupnost klíčů spravovaných zákazníky ve službě Azure Automation.  Mezi zabezpečené prostředky ve službě Azure Automation patří přihlašovací údaje, certifikáty, připojení a šifrované proměnné. Tyto prostředky jsou ve výchozím nastavení ve službě Azure Automation chráněné pomocí klíčů spravovaných Microsoftem. Se zavedením klíčů spravovaných zákazníkem můžete spravovat šifrování těchto prostředků pomocí vlastních klíčů.

Pokud zadáte klíč spravovaný zákazníkem na úrovni účtu Automation, použije se tento klíč k ochraně a řízení přístupu k šifrovacímu klíči pro účet Automation. Ten se následně použije k šifrování a dešifrování všech zabezpečených prostředků.

Šifrování spravované zákazníky ve službě Azure Automation se podporuje prostřednictvím integrace s Azure Key Vaultem. Můžete buď vytvořit vlastní šifrovací klíče a uložit je ve službě Key Vault, nebo můžete k vygenerování šifrovacích klíčů použít rozhraní API služby Azure Key Vault.

 Výhody

  • Zavedením klíčů spravovaných zákazníkem můžete výchozí šifrování doplnit o další vrstvu šifrování pomocí klíčů, které vytvoříte a spravujete ve službě Azure Key Vault. Toto dodatečné šifrování by vám mělo pomoci splnit požadavky na dodržování předpisů nebo regulatorní požadavky vaší organizace.
  • Klíče spravované zákazníkem nabízejí větší flexibilitu při vytváření, obměně, zakazování a odvolávání řízení přístupu. Šifrovací klíče sloužící k ochraně vašich zabezpečených prostředků můžete také auditovat.

Tuto funkci si můžete vyzkoušet pomocí Azure PowerShellu nebo rozhraní Azure REST API. Podrobnosti najdete v naší dokumentaci.

Navštivte UserVoice, kde můžete hlasovat pro stávající požadavky nebo vytvořit nový požadavek.

Přejděte na MicrosoftQ&A, kde můžete klást technické dotazy nebo dotazy týkající se plánu do budoucna.

  • Automation
  • Features
  • Services
  • Security

Související produkty