Integrace protokolů aktivit Azure Active Directory s diagnostickými protokoly pro Azure Monitor a funkcí Log Analytics v Azure Monitoru

Publikováno dne úterý 23. dubna 2019

Protokoly aktivit Azure Active Directory získávají dlouhodobé uchovávání prostřednictvím účtu úložiště Azure a jde je streamovat do nástroje SIEM bez nutnosti psát nebo spravovat vlastní skripty.  Využijte možnost dodávat přehledy využití a zabezpečení z aktivity uživatelů prostřednictvím externího nebo vlastního řešení nebo ušetřit čas přímou integrací s Log Analytics v Azure Monitoru bez nutnosti opustit Azure Portal.

Další informace najdete na blogu technické komunity.

  • Azure Active Directory (AD)
  • Features
  • Security