VE VERZI PREVIEW

Integrace aplikací HR s Azure Active Directory

Datum publikování: 26 dubna, 2017

Zákazníci již brzy budou moci využívat cloudovou službu Azure Active Directory (Azure AD) k orchestraci zřizování uživatelů z Workday v místní službě Active Directory, Azure AD a dalších. Při přijetí nového zaměstnance bude potřeba ho zřídit v Active Directory, Azure AD, Office 365 a aplikacích třetích stran. A když se příslušný účet zaměstnance ve Workday změní – ať už se jedná o změnu jména, titulu, manažera nebo ukončení – tyto změny bude nutné synchronizovat do všech těchto systémů. Kromě toho bude nutné do Workday automaticky zapisovat zpět klíčové atributy uživatelů, jako jsou e-mailové adresy, při zřízení nebo aktualizaci poštovních schránek v e-mailovém systému vaší organizace. Příchozí zřizování Workday do Active Directory ve verzi Preview zákazníkům umožní toto vše provádět z cloudu. Cloudová služba zřizování uživatelů Azure AD dokáže extrahovat a dotazovat uživatele z Workday a synchronizovat je přímo do místní služby Active Directory nebo Azure AD v případě uživatelů pouze cloudu. Služba zřizování dokáže synchronizovat přímo do místní služby Active Directory pomocí nového a nenáročného klienta, který se nasadí společně se službou Azure AD Connect. Díky použití služby Azure AD Connect a naší stávající knihovny konektorů aplikací SaaS ve spojení s těmito novými funkcemi budou zákazníci schopni dosáhnout uceleného zřizování z Workday do svých systémů identit a aplikací SaaS.

Další informace o této integraci s aplikacemi najdete v tomto blogovém příspěvku.

  • Azure Active Directory
  • Features

Související produkty