Přeskočit navigaci

Rychlost vývojářů

Podpora inovací a obchodních výsledků posílením možností vývojářských týmů

Překonejte konkurenci. Posilujte inovace.

Základem provozu organizací je vývoj softwaru. Zvýšení rychlosti vývojářů je pro posílení obchodního výkonu klíčové. Znamená to vytvořit vhodné prostředí a odstranit překážky, které vývojářům brání v inovacích.

Posílení vašich vývojářských týmů a podpora rozvoje vašeho podnikání

Produktivní sestavování

Zajistěte, aby vývojáři měli pro svou práci vhodné znalosti i nástroje.

Globální a zabezpečená spolupráce

Vytvořte prostředí, ve kterém vývojáři mohou bezpečně spolupracovat a přispívat k vývoji softwaru.

Škálování inovací

Zajistěte podporu měnících se potřeb vaší firmy, včetně expanze do nových geografických oblastí a zvládání nárůstu poptávky zákazníků.

Organizace s rychlostí vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu:1

4krát až 5krát

rychlejší růst výnosů

O 55 procent

vyšší inovace

1McKinsey Company: Driving business outcomes through Developer Velocity, 2020 a McKinsey Developer Velocity Survey, interview s odborníky

Prověřte si rychlost vašich vývojářů

Odpovězte na pět jednoduchých otázek. Získáte rychle představu o stavu rychlosti vývojářů ve vaší organizaci a základní doporučení, která vám pomohou dál zrychlit.

Jaká je úroveň přechodu na veřejný cloud ve vaší organizaci?
Jaká je ve vaší organizaci úroveň přijetí vývojářských nástrojů, včetně nástrojů pro plánování, vývoj, doručování, provoz, spolupráci a komunikaci?
Jaká je ve vaší organizaci úroveň přijetí vývojářských nástrojů, včetně nástrojů pro plánování, vývoj, doručování, provoz, spolupráci a komunikaci?
Jaká je schopnost vaší organizace podporovat týmy (bez ohledu na možnosti kódování) při sestavování aplikací s využitím nástrojů bez rozsáhlého kódu?
Jaká je schopnost vaší organizace podporovat týmy (bez ohledu na možnosti kódování) při sestavování aplikací s využitím nástrojů bez rozsáhlého kódu?
Jaká je schopnost vaší organizace podporovat týmy (bez ohledu na možnosti kódování) při sestavování aplikací s využitím nástrojů bez rozsáhlého kódu?
Jaká je schopnost vaší organizace podporovat týmy (bez ohledu na možnosti kódování) při sestavování aplikací s využitím nástrojů bez rozsáhlého kódu?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Jak byste ohodnotili vaše postupy související s přispíváním k opensourcovému softwaru?
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními ohledně kultury vaší organizace?<br /><i>V rámci organizace panuje atmosféra vysoké důvěry, začlenění a psychologické bezpečnosti, která umožňuje otevřeně diskutovat o selháních v rámci týmů i širší organizační struktury s cílem sdílet získané poznatky.</i>

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Velmi vysoká

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Vysoká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Vysoká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Vysoká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Vysoká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Vysoká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Střední

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Doporučení

Rychlé prověření ukazuje, že rychlost vašich vývojářů je: Velmi nízká

Zvažte investice do těchto oblastí:

Přechod na veřejný cloud: Firmy s přechodem na cloud na úrovni nejvyššího kvartilu mají skóre rychlosti vývojářů o 32 procent vyšší než firmy na úrovni nejnižšího kvartilu. Přechod, který je jenom částečný, má významně menší dopady: společnosti na úrovni třetího kvartilu mají v porovnání s firmami s nejnižší mírou přechodu skóre rychlosti vývojářů vyšší jenom o 2 procenta.

Open source / vnitřní zdroje: Pro organizace, které už mají vysoké skóre vývojářské rychlosti, je hlavním akcelerátorem přechod na open source. Data ukazují, že u firem, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu, má přechod na open source ve srovnání s firmami v ostatních kvartilech třikrát větší dopad na posílení inovací.

Vývojářské nástroje: Hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní výsledky jsou špičkové vývojářské nástroje. Organizace se silnými nástroji jsou ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 65 procent inovativnější a dosahují o 47 procent vyšší úrovně spokojenosti a udržování vývojářů.

Nástroje bez kódu nebo bez rozsáhlého kódu: Obchodní uživatelé mimo IT teď sestavují aplikace pomocí nástrojů bez rozsáhlého kódu nebo dokonce úplně bez kódu. Firmy, které bez ohledu na možnosti kódování podporují týmy prostřednictvím těchto technologií, dosahují ve srovnání s firmami, u nichž je rychlost vývojářů na úrovni nejnižšího kvantilu, o 33 procent vyšší míry inovací.

Kultura organizace: Konzistentně lepších výsledků dosahují organizace, které softwarovým týmům umožňují experimentovat, selhat a učit se v rámci bezpečného prostředí.

Pokud chcete získat komplexnější přehled a doporučení, absolvujte kompletní vyhodnocení rychlosti vývojářů.

Tyto informace vycházejí ze zprávy společnosti McKinsey & Company Rychlost vývojářů: Jak efektivní vývoj softwaru podporuje obchodní výsledky. Stáhněte si tuto zprávu, ve které se dozvíte víc.

Posouzení rychlosti vývojářů a její následné zvýšení

Zjistěte, kde se vaše organizace nachází na stupnici vyspělosti z hlediska rychlosti vývojářů, a prostřednictvím komplexního vyhodnocení srovnejte rychlost vašich vývojářů s vašimi protějšky. Následně můžete získat užitečné pokyny, které vaší organizaci pomůžou dosáhnout lepších obchodních výsledků.

Zajištění nástrojů pro zrychlení vývoje

Ujistěte se, že vaše týmy mají k dispozici komplexní sadu vývojářských nástrojů a platformu, které potřebují k sestavování, globální a bezpečné spolupráci a škálování inovací.

Azure

Lídr v oblasti vývojových platforem1

Spravované služby vytvořené pro vývojáře vám umožní snížit náklady, zlepšit škálování a vytvářet pro zákazníky prostředí plná funkcí.

GitHub

65 milionů vývojářů

Zrychlete zabezpečené doručování softwaru pomocí nástrojů a postupů, které využívá největší komunita vývojářů.

Visual Studio

Číslo 1 mezi vývojářskými nástroji2

Zvyšte produktivitu vývojářů tím, že jim umožníte psát kód v jakémkoli jazyce, ladit a upravovat kód v jakémkoli operačním systému a nasazovat ho na jakoukoli platformu.

Power Apps

Špička v oblasti podnikových aplikačních platforem bez rozsáhlého kódu3

Zrychlete doručování aplikací s využitím nástrojů bez rozsáhlého kódu, se kterými se vývojářem může stát kdokoli ve vaší organizaci.

1Forrester: The Forrester Wave™: Platformy pro infrastrukturu a vývoj pro veřejný cloud, Severní Amerika, 1. čtvrtletí 2020

2Výsledky průzkum mezi vývojáři na Stack Overflow, 2019

3Žebříček Magic Quadrant společnosti Gartner za rok 2020 pro podnikové aplikační platformy bez rozsáhlého kódu

Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Jak zákazníci poskytují vývojářům větší možnosti

"With a rich toolset, maintaining the company's web presence will be much easier moving forward. Visual Studio Code provides great productivity—it loads quickly, runs smoothly on Windows computers and Macs, and lets us use the same IDE across different platforms. The Visual Studio Code community has also proven its worth, providing access to number of extensions that make coding even easier."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru
Chipotle

"GitHub has allowed us to build out our services at speed and in a methodical way, on a platform which 99 percent of our developers are familiar with from either personal development projects or previous roles. One of the drivers of GitHub is developer familiarity. You know that anyone you hire will know GitHub."

Matthew Seaborn, ředitel pro architekturu
DAZN

"Scalability is one of the big benefits we get from Azure. In the past, it might have taken us months to procure and configure servers and get them into production. Now, we can scale up on demand in Azure in a matter of minutes."

Musaddique Alatoor, vedoucí inovací zařízení
Maersk

"What we are doing in partnership with Microsoft is completely unique in our industry. We've made a significant step forward in the fintech innovation space and our team is energized and inspired to discover what's next."

Félix Grévy, globální vedoucí správy produktů
Finastra

"Power Apps gives us new capabilities and ways to adapt quickly and efficiently. The apps are easy to create, easy to deploy, and they give us an incredibly fast way to innovate. There are creative people in all of our business units, and there was pent-up demand for something that allows them to create the way Power Apps does. They're not just creating applications, they're really solving the little problems that, added together, are a big problem to solve."

Chris Ingalls, architekt řešení a obchodní činnosti
Toyota

Využití rychlosti vývojářů ve prospěch vaší organizace

Stáhnout zprávu