Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Rychlost vývojářů

Podpora inovací a obchodních výsledků posílením možností vývojářských týmů

Překonejte konkurenci. Posilujte inovace.

Základem provozu organizací je vývoj softwaru. Zvýšení rychlosti vývojářů je pro posílení obchodního výkonu klíčové. Znamená to vytvořit vhodné prostředí a odstranit překážky, které vývojářům brání v inovacích.

Video container

Posílení vašich vývojářských týmů a podpora rozvoje vašeho podnikání

Produktivní sestavování

Zajistěte, aby vývojáři měli pro svou práci vhodné znalosti i nástroje.

Globální a zabezpečená spolupráce

Vytvořte prostředí, ve kterém vývojáři mohou bezpečně spolupracovat a přispívat k vývoji softwaru.

Škálování inovací

Zajistěte podporu měnících se potřeb vaší firmy, včetně expanze do nových geografických oblastí a zvládání nárůstu poptávky zákazníků.

Organizace s rychlostí vývojářů na úrovni nejvyššího kvartilu:1

4krát až 5krát

rychlejší růst výnosů

4–5krát rychlejší růst výnosů

O 55 procent

vyšší inovace

O 55 % vyšší inovace
[1] McKinsey & Company: Driving business outcomes through Developer Velocity, 2020 a McKinsey Developer Velocity Survey, interview s odborníky

Zajištění nástrojů pro zrychlení vývoje

Ujistěte se, že vaše týmy mají k dispozici komplexní sadu vývojářských nástrojů a platformu, které potřebují k sestavování, globální a bezpečné spolupráci a škálování inovací.

Azure
GitHub
Visual Studio
Power Apps
  • [1] Forrester: The Forrester Wave™: Platformy pro infrastrukturu a vývoj pro veřejný cloud, Severní Amerika, 1. čtvrtletí 2020.
  • [2] Výsledky průzkumu mezi vývojáři na Stack Overflow, 2019.
  • [3] Žebříček Magic Quadrant společnosti Gartner za rok 2020 pro podnikové aplikační platformy bez rozsáhlého kódu.
  • Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Jak zákazníci poskytují vývojářům větší možnosti

„Díky bohaté sadě nástrojů bude správa webové přítomnosti společnosti mnohem jednodušší. Visual Studio Code nabízí skvělou produktivitu – rychle se načítá, hladce běží na počítačích s Windows i Macích a umožňuje nám používat stejné integrované vývojové prostředí (IDE) na různých platformách. Komunita Visual Studio Code také prokázala svou užitečnost a poskytuje přístup k řadě rozšíření, která ještě více usnadňují psaní kódu.“

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru

Pohled shora dolů na misky s burrity Chipotle

„GitHub nám umožnil rychle a metodicky vytvářet naše služby na platformě, kterou 99 % našich vývojářů zná buď z osobních vývojových projektů, nebo z předchozích rolí. Jednou z výhod GitHubu je známé prostředí pro vývojáře. Máte jistotu, že každý, koho najmete, bude znát GitHub.“

Matthew Seaborn, ředitel pro architekturu

Lidé pracující v jednací místnosti s velkou obrazovkou zobrazující kód

„To, co děláme ve spolupráci s Microsoftem, je v našem odvětví zcela jedinečné. V oblasti fintech inovací jsme udělali velký krok vpřed a náš tým má motivaci a inspiraci k objevování, co bude dál.“

Félix Grévy, globální vedoucí správy produktů

Lidé na schůzce v konferenční místnosti

„Power Apps nám poskytuje nové možnosti a způsoby, jak se rychle a efektivně přizpůsobovat. Aplikace se dají snadno vytvářet, jednoduše se nasazují a poskytují nám neuvěřitelně rychlý způsob, jak inovovat. Ve všech našich obchodních jednotkách jsou kreativní lidé, kteří měli sotva potlačitelnou poptávku po něčem, co umožňuje vytvářet tak, jak to dokáže Power Apps. Nevytvářejí jenom aplikace, ale ve skutečnosti řeší malé problémy, jež společně tvoří velký problém, který je potřeba vyřešit.“

Chris Ingalls, architekt řešení a obchodní činnosti

Minidodávka Toyota jedoucí po ulici s obytnými domy
Zpět na karty

Využití rychlosti vývojářů ve prospěch vaší organizace