Azure DevTest Labs

Rychlá, snadná a štíhlá prostředí pro vývoj a testování

Využijte DevTest Labs zdarma*

 • Rychlé zřizování vývojových a testovacích prostředí
 • Minimalizace plýtvání díky kvótám a zásadám
 • Nastavení automatického vypínání v zájmu minimalizace nákladů
 • Vytváření prostředí Windows a Linux

Prozkoumejte na aplikace zaměřený přístup k dynamickému vytváření a správě komplexních aplikací nativních pro cloud v Azure s využitím aplikace CloudShell Colony od společnosti Quali.

*Azure DevTest Labs je bezplatná služba. Budou se vám ale účtovat poplatky za další prostředky Azure, které se v DevTest Labs vytvoří. Zpoplatněny jsou například virtuální počítače vytvořené ve službě DevTest Labs, a to podle našich sazeb za virtuální počítače.

Náklady pod kontrolou

Poskytujte samoobslužná cloudová prostředí bez jakýchkoli obav. Prahové hodnoty a zásady testovacího prostředí pomáhají bez námahy minimalizovat náklady.

Rychlé vlastní šablony

Nastavte svůj virtuální počítač pomocí vývojářských nástrojů a nejnovějšího buildu jen několika kliknutími a sdílejte opakovatelně použitelné šablony napříč vaším týmem.

Možnost využití nástrojů CI/CD

Vytvářejte prostředí přímo z nástrojů pro kontinuální integraci (CI) s využitím modulů plug-in, rozhraní REST API nebo rozšíření Visual Studio Team Services.

Zjednodušení správy nákladů

 • Nastavte zásady testovacího prostředí pro automatické vypínání a spouštění virtuálních počítačů.
 • Nastavte omezení testovacího prostředí, jako je třeba počet virtuálních počítačů na uživatele nebo jejich celkový počet v testovacím prostředí.
 • K odhadu útraty a nastavení prahové hodnoty využijte trend nákladů na testovací prostředí.

Rychlé nastavení prostředí

 • Pomocí vlastních imagí můžete rychle reprodukovat svoje prostředí.
 • Nainstalujte si do počítače nejnovější pomůcky a vývojářské nástroje s využitím artefaktů.
 • Vytvořte vzorce, které kdykoli umožňují snadnou úpravu konfigurace prostředí.

Integrace se stávající sadou nástrojů

 • Využijte naše rozhraní REST API ke zřizování prostředí pro vývoj a testování přímo z nástrojů pro kontinuální integraci (CI).
 • Využijte možnost rychlého nasazení z kanálu pro vydávání pomocí našeho rozšíření úkolů Team Services.
 • K automatizaci nastavení virtuálních počítačů a jejich čištění využijte naše nástroje příkazového řádku.

Přizpůsobení konkrétní situaci

 • Využijte možnost centrální správy nákladů napříč celým vaším nebo organizací.
 • Opakovaně použitelné šablony prostředí umožňují provádět testy kompatibility a využívat automatizované testování.
 • Poskytněte virtuální počítače pro hackathony, jejichž platnost po ukončení akce automaticky vyprší.
 • Tuto službu můžete využít pro nejrůznější scénáře podle vašich potřeb.

Škálování zřizování prostředí pro vaše aplikace s využitím aplikace CloudShell Colony

 • Využijte možnost rychlého modelování šablon zaměřených na aplikace, které vyhovují vašim obchodním potřebám.
 • Zrychlete uvádění na trh s využitím integrované podpory k vašemu kanálu CI/CD, která vám pomůže nasadit společnou definici prostředí z vývojového do produkčního prostředí.
 • Spravujte efektivně cloudové prostředky s využitím sledování nákladů zaměřeného na aplikace.
 • Zvyšte kvalitu aplikací s využitím integrovaného modrého/zeleného nasazení do produkčního prostředí.

Další informace o spolupráci společnosti Quali s Azure

Why trust Azure DevTest Labs?

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Azure DevTest Labs pricing

Předplatitelé sady Visual Studio mohou na Azure ušetřit až 75 % pro podporu průběžného vývoje a testování.

Zákazníci využívající Azure DevTest Labs

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Azure DevTest Labs with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Azure DevTest Labs with additional features and products, like security and backup services.

Documentation and resources

Related products and services

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Služba Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

CloudShell Colony

Samoobslužný přístup k aplikačním prostředím od vývojového až po produkční

Rychlé vytváření vývojových a testovacích prostředí v DevTest Labs

Get started