Azure Database Migration Service

Jednoduchý nástroj pro urychlení migrace dat do Azure

Usnadnění migrace databází do Azure

Azure Database Migration Service je nástroj, který vám pomůže zjednodušit a automatizovat migraci databází do Azure a poskytne vám k ní vodítka. Využijte možnost snadné migrace dat, schémat a objektů z více zdrojů do cloudu ve velkém.

Migrace citlivá na databáze přesouvá data, schémata a objekty do Azure.

Srozumitelný proces vám pomůže zvládnout práci správně hned napoprvé.

Podporuje migraci Microsoft SQL Serveru, MySQL, PostgreSQL, MongoDB a Oraclu do Azure z místního prostředí a dalších cloudů.

Vysoce odolná migrační služba s možností samoopravení poskytuje spolehlivé výsledky s téměř nulovými výpadky.

Realizace kompletní migrace s téměř nulovými výpadky

Migrujte vaše databázové a serverové objekty, včetně uživatelských účtů, úloh agentů a balíčků služby SSIS (SQL Server Integration Services) (SSIS), a to všechny najednou a téměř bez výpadků.

Získání podrobných pokynů

Přesun široce využívaných databází

Migrujte data do Azure z nejběžnějších systémů pro správu databází. Nezáleží na tom, jestli přecházíte z místní databáze nebo jiného cloudu. Database Migration Service podporuje klíčové migrační scénáře, jako jsou SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB a Oracle.

Automatizace migrace databází

Automatizace přesunu do Azure s využitím PowerShellu vám ušetří čas i námahu. Database Migration Service využívá rutiny PowerShellu k automatické migraci seznamu databází.

Zjednodušení migrace pomocí dvoustupňového procesu

Nástroje pro migraci do Azure lépe připraví vaše databázové úlohy na přesun do Azure. Nejprve pomocí služby Azure Migrate zjistěte vaše místní datové portfolio, vyhodnoťte připravenost na migraci a zvolte nejlepší cíl pro vaše databáze. Potom pomocí služby Database Migration Service přesuňte místní databáze do Azure.

Podívat se na ukázku celého procesu

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
  • Zaměstnáváme přes 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Database Migration Service

Database Migration Service nabízí dvě cenové možnosti. Úroveň Standard je zdarma a úroveň Premium je zdarma po dobu šesti měsíců od data vytvoření služby.

Snadné zahájení migrace

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.

Prostřednictvím dokumentace a kurzů se naučíte využívat Database Migration Service a vytvářet optimální cloudové ekosystémy.

Vyhodnoťte vaši databázi a zahajte migraci.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

"The migration process would have taken us well over six months and days or weeks of downtime using any other method… Database Migration Service made our journey to the cloud practically seamless."

Greg Matuskovic, ředitel – architektura globálních řešení | Willis Towers Watson
Willis Towers Watson

J.B. Hunt se posouvá směrem k digitalizaci

Ke zvládnutí změn v přepravním průmyslu a rozšíření svých možností jakožto poskytovatele přepravy a logistiky společnost J.B. Hunt spustila cloudovou digitální službu migrací služeb do Azure Virtual Machines a funkce Web Apps služby Azure App Service.

J.B. Hunt

"It took us under 16 hours to migrate the US database, almost 2 terabytes. Our preliminary tests showed it was going to take more like 24 hours, but working with the migration service team, we cut that by a third."

Jeff Schwartz, manažer hostovaných služeb | Innovative Systems
Innovative Systems

"With Azure Database Migration Service, we only needed one person to migrate 10,000 databases. Any other way, we might have needed a team of 10 people to get it done."

Christopher Keighley, správce infrastruktury | Capita Reading Cloud
Capita Reading Cloud

Nejčastější dotazy k Database Migration Service

  • Úplný seznam párů zdroj/cíl nebo migračních scénářů najdete v tématu věnovaném stavu podporovaných scénářů migrace.
  • Data Migration Assistant posuzuje databáze z hlediska připravenosti na přesun do Azure a doporučuje cílové SKU. Database Migration Service migruje databáze do Azure ve velkém. SQL Server Migration Assistant posuzuje a migruje databáze z jiných databázových systémů do SQL Serveru. Další informace o nástrojích a službách Microsoftu pro migraci databází
  • V těchto tabulkách zjistíte mapování jednotlivých cílových databázových služeb na online nebo offline zdroje.
  • Ke stažení a instalaci nástroje Data Migration Assistant použijte Azure Migrate. Tento nástroj generuje sestavy posouzení, které identifikují požadavky před zahájením migrace, a doporučuje cílové SKU migrace v Azure.
  • Vyhledejte si dostupné služby a nástroje pro scénáře migrace dat.
  • Migrace databází je součástí migračních a modernizačních kroků v rámci cesty migrace do cloudu. Projděte si přehled aspektů migrace do cloudu a začněte plánovat vaši migraci.
  • Ano, můžete do Azure migrovat serverové úlohy, mainframy a webové aplikace. Přečtěte si víc o migracích Linuxu a Windows Serveru. Seznamte se s migrací mainframů a webových aplikací.

Začněte s migrací databází ještě dnes

Začínáme