Přeskočit navigaci

Azure Database Migration Service

Usnadnění migrace databází do Azure

Azure Database Migration Service je nástroj, který vám pomůže zjednodušit a automatizovat migraci databází do Azure a poskytne vám k ní vodítka. Využijte možnost snadné migrace dat, schémat a objektů z více zdrojů do cloudu ve velkém.

Služba migrace citlivé na databáze přesouvá data, schémata a objekty do Azure.

Srozumitelný proces vám pomůže zvládnout práci správně hned napoprvé.

Podporuje migraci Microsoft SQL Serveru, MySQL, PostgreSQL a MongoDB do Azure z místních a jiných cloudů.

Vysoce odolná migrační služba s možností samoopravení poskytuje spolehlivé výsledky s téměř nulovými výpadky.

Realizace kompletní migrace s téměř nulovými výpadky

Migrujte databázové a serverové objekty – včetně uživatelských účtů, úloh agentů a balíčků služby SSIS (SQL Server Integration Services) – a to vše najednou.

Získání podrobných pokynů

Přesun široce využívaných databází

Data můžete do Azure migrovat z většiny běžných systémů správy databází. Database Migration Service podporuje klíčové scénáře migrace, například pro SQL Server, MySQL, PostgreSQL a MongoDB, bez ohledu na to, jestli přesun probíhá z místní databáze, nebo jiného cloudu.

Automatizace migrace databází

Ušetřete čas a úsilí automatizací přechodu na Azure pomocí prostředí PowerShell. Služba Database Migration Service pracuje s rutinami prostředí PowerShell a umožňuje automaticky migrovat seznam databází.

Zjednodušení migrace pomocí dvoustupňového procesu

Databázové úlohy lze na přesun do Azure lépe připravit pomocí sady nástrojů pro migraciv Azure. Nejdřív pomocí Azure Migrate prozkoumejte místní infrastrukturu dat, posuďte připravenost na migraci a zvolte nejlepší cíl pro vaše databáze. Pak pomocí Database Migration Service přesuňte místní databáze do Azure.

Podívat se na ukázku celého procesu

S Azure Data Studio můžete snadno migrovat na Azure SQL.

Migrujte své databáze SQL Server do Azure pomocí nového rozšíření migrace Azure SQL pro Azure Data Studio. Pomocí známého rozhraní softwaru migrace dat můžete urychlit místní migrace na Azure SQL Virtual Machines a Azure SQL Managed Instance s nízkými nebo nulovými prostoji aplikací.

Zahajte migraci pomocí Azure Data Studio.

Posouzení databází SQL Server před migrací

Před migrací databází SQL Server do cloudu použijte rozšíření Azure SQL Migration v Azure Data Studio k jejich posouzení a identifikaci jakýchkoli problémů, které můžou během migrace nastat. Rozšíření nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro spuštění hodnocení a generování konfiguračních doporučení správné velikosti, které splňují požadavky na výkon vaší pracovní zátěže.

Získejte správná doporučení Azure.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft ročně investuje více než $1 miliardu na výzkum a vývoj kybernetické bezpečnosti.
  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení kteří se věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Začínáme s jednoduchými kroky migrace

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.

Prostřednictvím dokumentace a kurzů se naučíte využívat Database Migration Service a vytvářet optimální cloudové ekosystémy.

Vyhodnoťte vaši databázi a zahajte migraci.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

"The migration process would have taken us well over six months and days or weeks of downtime using any other method… Database Migration Service made our journey to the cloud practically seamless."

Greg Matuskovic, ředitel pro architekturu globálních řešení, Willis Towers Watson
Willis Towers Watson

J.B. Hunt se posouvá směrem k digitalizaci

Ke zvládnutí změn v přepravním průmyslu a rozšíření svých možností jakožto poskytovatele přepravy a logistiky společnost J.B. Hunt spustila cloudovou digitální službu migrací služeb do Azure Virtual Machines a funkce Web Apps služby Azure App Service.

J.B. Hunt

"It took us under 16 hours to migrate the US database, almost 2 terabytes. Our preliminary tests showed it was going to take more like 24 hours, but working with the migration service team, we cut that by a third."

Jeff Schwartz, správce hostovaných služeb, Innovative Systems
Innovative Systems

"With Azure Database Migration Service, we only needed one person to migrate 10,000 databases. Any other way, we might have needed a team of 10 people to get it done."

Christopher Keighley, správce infrastruktury, Capita Reading Cloud
Capita Reading Cloud

Jotun

"In the past, we had hours of downtime for each new deployment. Today, the downtime required for a software upgrade is only 5 to 10 minutes. We haven't experienced any unplanned downtime at all."

Jan Erik Aarethun, podnikový architekt, Jotun
Jotun

Nejčastější dotazy k Database Migration Service

  • Úplný seznam párů zdroj/cíl nebo migračních scénářů najdete v tématu věnovaném stavu podporovaných scénářů migrace.
  • Azure Database Migration Service migruje databáze do služby Azure ve velkém měřítku. Azure Migrate zjišťuje a vyhodnocuje připravenost databází na přesun do Azure a doporučuje cílové SKU. Azure Data Studio je jednotné prostředí pro správu datových operací v databázích SQL Serveru a Azure. Nyní můžete migrovat databáze SQL Serveru do cloudu instalací modulu plug-in rozšíření SQL Server Migration v Azure Data Studiu.
  • Podívejte se do tabulek podpory migrace a zjistěte, která cílová databázová služba se mapuje na který online nebo offline databázový zdroj.
  • Pomocí nástroje Azure Migrate zjistíte a posoudíte připravenost databází SQL Serveru k migraci. Azure Migrate identifikuje požadavky před migrací, doporučí cílové migrační SKU v Azure a vygeneruje odhad nákladů na provoz pracovní zátěže v Azure.
  • Projděte si dostupné služby a nástroje pro váš scénář migrace dat.
  • Migrace databází se řídí obvyklými kroky migrace cloudu. Získejte přehled o aspektech migrace cloudu a začněte plánovat vaši cestu migrace.
  • Ano, můžete do Azure migrovat serverové úlohy, mainframy a webové aplikace. Přečtěte si víc o migracích Linuxu a Windows Serveru. Seznamte se s migrací mainframů a webových aplikací.

Začněte s migrací databází ještě dnes

Začínáme