Jak migrovat

Zjistěte, jak přesouvat aplikace, data a infrastrukturu do Azure s využitím prověřeného postupu migrace do cloudu. Kromě toho získáte nástroje a doprovodné materiály pro migraci do cloudu, které vám pomohou zrychlit váš postup a provést přesun bez obav.

Fáze postupu migrace

Migrace do cloudu zahrnuje správu důležitých organizačních změn, které se týkají osob, procesů a technologií. Použití holistického přístupu vám pomůže zajistit nejen úspěšný postup, ale také to, že vaše organizace dokáže využívat nové výhody, včetně efektivity, flexibility a škálování, jakmile budou vaše úlohy spuštěné v cloudu.

Definování strategie

Rozhodněte se pro migraci nebo modernizaci.

Definujte svůj přístup na základě tří hledisek: triggery migrace, obchodní cíle a priority úloh. Pokud máte časově citlivé triggery, migrujte. V případě cílených a klíčových úloh, u kterých je důležitá kontinuita investic, využijte modernizaci.

Zapojte klíčové osoby a vytvořte CoE pro migraci do cloudu.

Zapojte širokou podporu vašeho multifunkčního týmu, který tvoří IT, odborníci na finance a vlastníci firmy, a zajistěte si hladší a rychlejší migraci, která splňuje cíle vaší organizace.

Zapojte partnera pro migraci do cloudu.

Rozšiřte své dovednosti v cloudu a omezte rizika během migrace. Spolupracujte s poskytovatelem spravovaných služeb, který nabízí podporu v rámci celého procesu migrace i po jeho ukončení.

Naplánujte si migraci

Zkoumejte a posuzujte své aplikace, databáze a infrastrukturu.

Pomocí automatizovaných nástrojů pro migraci do cloudu získejte přehled o vašich závislostech. Proveďte inventarizaci vaší infrastruktury a vyhodnoťte vaše místní prostředí – zajistěte si doprovodné materiály pro určení správného rozsahu, odhady nákladů na úrovni jednotlivých úloh a metriky výkonu.

Vypočítejte celkové náklady na vlastnictví (celkových nákladů na vlastnictví) a vytvořte obchodní zdůvodnění migrace.

Vyhodnoťte potenciální úspory nákladů při migraci do Azure tak, že vypočítáte celkové náklady na vlastnictví Azure a porovnáte je s celkovými náklady na vlastnictví srovnatelného místního nasazení.

Sestavení holistického plánu migrace

Vezměte v úvahu priority úloh, časové osy, milníky, prostředky a financování. Potom celkový plán rozdělte na jednotlivé migrační projekty, z nichž každý bude obsahovat skupinu souvisejících úloh. Zajistěte si podporu vedení a nové CoE pro migraci.

Materiály

Připravte vaši organizaci na migraci

Posilování cloudových dovedností

Zajistěte vašim IT týmům a týmům pro vývoj aplikací přístup ke cloudovým technologiím, migračním nástrojům a provozním procesům. Investice do vzdělávání předem vám efektivněji pomůže škálovat úsilí při migraci a zajistit vaší organizaci úspěch.

Nastavte si cílovou zónu pro vaše úlohy.

Předem nakonfigurované cílové zóny zahrnují sítě, identity, správu, zabezpečení a prvky zásad správného řízení, které zajišťují rovnováhu mezi flexibilitou a organizačními standardy. Použitím osvědčených postupů cílových zón se vyhnete potížím se zásadami správného řízení během migrace i po jejím dokončení.

Přechod na cloud

Použijte iterativní přístup a migrujte a modernizujte ve vlnách.

Pro každou vlnu zvolte kohortu úloh přiměřené velikosti a proveďte přesun pomocí automatizovaných nástrojů. Vyberte cílové cloudové služby, do kterých se mají přesunout vaše úlohy, jako je například Azure IaaS pro infrastrukturu nebo Azure App Service pro webové aplikace.

Materiály

Proces migrace do cloudu pokračuje i po dokončení vlastní migrace úloh – IT týmy a týmy pro vývoj aplikací teď musí zajistit průběžnou aktivní správu, zabezpečení a řízení cloudových prostředí. Období po ukončení migrace je také okamžikem, kdy se vaše organizace může zaměřit na další příležitosti k modernizaci.

Zabezpečení a správa vašich úloh

Zajistěte si kompletní přehled a také kontrolu nad stavem vašeho zabezpečení.

Inteligentní ochrana před hrozbami z řešení, jako je Azure Security Center, vám umožní rychle detekovat a reagovat na hrozby napříč hybridními prostředími. Zabezpečte celou organizaci před hrozbami pomocí řešení SIEM nativních pro cloud, jako je Azure Sentinel.

Využívejte jednu řídicí rovinu, která vám usnadní správu.

Spravujte své úlohy napříč všemi prostředími pomocí řešení, jako je Azure Arc. Monitorujte výkon úloh prostřednictvím trendů a přehledů v reálném čase. Zajistěte si trvalou ochranu úloh pomocí cloudových řešení pro zálohování a zotavení po havárii.

Řízení a optimalizace nákladů pro vaše cloudová prostředí

Rychlé vytváření a škálování aplikací a úloh při zachování kontroly

Na základě práce na cílové zóně vytvořte a udržujte vhodnou kombinaci standardních a vlastních zásad pro řízení vašich cloudových předplatných a prostředků, a to způsobem, který zajišťuje trvalou kompatibilitu.

Seznamte se s nástroji, nabídkami a doprovodnými materiály od poskytovatele cloudu.

Využijte exkluzivní nabídky k monitorování a úpravám útraty v cloudu a zajištění provozní efektivity. Mezi příklady patří slevy za rezervované instance nebo možnost opětovného využití místních licencí v cloudu.

Materiály

Migrace

Použijte migraci metodou „lift and shift“ and přesuňte vaše stávající aplikace do Azure optimalizovaným způsobem. Migrace aplikací do cloudové infrastruktury jako služba (IaaS) beze změn pomáhá převést kapitálové výdaje na provozní a rychle si zajistit flexibilitu a možnosti škálování. Mezi typické projekty patří:

Modernizace

Upravte nebo rozšiřte aplikace a zajistěte další škálování a optimalizaci pro cloudové architektury. Využijte výhod platformy jako služby (PaaS), jako jsou integrované zabezpečení, opravy, vysoká dostupnost a automatické škálování. Typické projekty zahrnují tyto komponenty:

Začněte sami

Získejte odbornou pomoc s migrací

Program Azure Migration

Zajistěte si aktivní podporu a vhodnou kombinaci odborné pomoci ve všech fázích migrace, abyste měli jistotu, že můžete všechny své úlohy přesunout bez obav.

Nejčastější dotazy

  • Microsoft doporučuje pro Azure využít Microsoft Cloud Adoption Framework. Tato prověřená metodika plánování a implementace migrace do cloudu zahrnuje také řízení, správu a optimalizaci cloudových i hybridních prostředí. Obsahuje osvědčené postupy, dokumentaci a nástroje, které cloudoví architekti, odborníci na IT a osoby zodpovědné za klíčová obchodní rozhodnutí potřebují k úspěšnému dosažení svých krátkodobých i dlouhodobých cílů.
  • Můžete migrovat nejrůznější úlohy, mimo jiné: webové aplikace pro Windows Server, SQL Server, Linux, .NET a PHP, opensourcové databáze, jako jsou MySQL a PostgreSQL, SAP, prostředí pro vývoj/testování a infrastrukturu virtuálních klientských počítačů. Azure nabízí celou řadu nástrojů, které vám pomohou při migraci konkrétních úloh. Využijte tyto ukázkové názorné postupy a seznamte se s různými scénáři migrace.
  • Azure nabízí celou řadu nástrojů a prostředků, které vám pomohou posoudit vaše úlohy a připravenost vaší firmy na migraci. Použijte nástroj SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) a zajistěte si vyhodnocení vašich konkrétních potřeb, které zahrnuje vše od obchodní strategie, přes připravenost úloh až po potřebná školení. Navštivte Azure Migrate a využijte centrum nástrojů Azure pro migraci, které jsou vhodné pro téměř všechny případy použití.