Přeskočit navigaci

Rozpoznávání mluvčího

Identifikujte jednotlivé mluvčí nebo využijte řeč k ověření díky funkci rozpoznávání mluvčího

Ověření mluvčího

Použijte k ověřování svůj hlas. Toto rozhraní API se dá využít k obohacení aplikací o nástroj inteligentního ověřování. Pokud mluvčí uvádí svoji identitu, můžete ji pomocí hlasu snadno ověřit.

Chcete-li zjistit, jak to funguje, vyberte si ze seznamu přihlašovací frázi. Nahrajte tři zvukové vzorky s touto frází, abyste ve službě zaregistrovali svůj hlas – tomuto kroku se říká registrace. Po dokončení registrace můžete spustit krok ověřování a otestovat službu použitím nahrávky jiného hlasu nebo jiné fráze.

Prohlédnout v akci

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Chcete-li zaregistrovat svůj hlas, přečtěte třikrát výše uvedenou frázi.

1
2
3

Chcete na tom stavět?

Identifikace mluvčího

Určete, kdo to mluví. Toto rozhraní API se dá použít k určení identity neznámého mluvčího. Vstupní zvuk od neznámého mluvčího se spáruje se skupinou vybraných mluvčích a pokud se zjistí shoda, bude výsledkem identita tohoto mluvčího.

Vybrali jsme 5 různých prezidentů USA a zaregistrovali jsme je do služby pomocí jednoho z jejich proslovů. Abyste viděli, jak ukázka funguje, vyberte proslov některého z prezidentů kliknutím na následující ukázkové nahrávky nebo nahrajte vlastní a otestujte automatickou identifikaci mluvícího prezidenta.

Prohlédnout v akci

Prezident Barack Obama
Prezident George W. Bush
Prezident William J. Clinton
Prezident George H. W. Bush
Prezident Ronald Reagan
Prezident Jimmy Carter

Chcete na tom stavět?

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Zpracování řeči Bingu

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Custom Speech PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Hlasové služby PREVIEW

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Jste připravení posílit vaši aplikaci?