Rozpoznávání mluvčího

Identifikujte jednotlivé mluvčí nebo využijte řeč jako způsob ověření s využitím služby rozpoznávání mluvčího

Ověření mluvčího

Použijte k ověřování svůj hlas. Toto rozhraní API se dá využít k obohacení aplikací o nástroj inteligentního ověřování. Pokud mluvčí uvádí svoji identitu, můžete ji pomocí hlasu snadno ověřit.

Chcete-li zjistit, jak to funguje, vyberte si ze seznamu přihlašovací frázi. Nahrajte tři zvukové vzorky s touto frází, abyste ve službě zaregistrovali svůj hlas – tomuto kroku se říká registrace. Po dokončení registrace můžete spustit krok ověřování a otestovat službu použitím nahrávky jiného hlasu nebo jiné fráze.

Prohlédnout v akci

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Chcete-li zaregistrovat svůj hlas, přečtěte třikrát výše uvedenou frázi.

1
2
3

Chcete na tom stavět?

Identifikace mluvčího

Určete, kdo to mluví. Toto rozhraní API se dá použít k určení identity neznámého mluvčího. Vstupní zvuk od neznámého mluvčího se spáruje se skupinou vybraných mluvčích a pokud se zjistí shoda, bude výsledkem identita tohoto mluvčího.

Vybrali jsme 5 různých prezidentů USA a zaregistrovali jsme je do služby pomocí jednoho z jejich proslovů. Abyste viděli, jak ukázka funguje, vyberte proslov některého z prezidentů kliknutím na následující ukázkové nahrávky nebo nahrajte vlastní a otestujte automatickou identifikaci mluvícího prezidenta.

Prohlédnout v akci

Prezident Barack Obama
Prezident George W. Bush
Prezident William J. Clinton
Prezident George H. W. Bush
Prezident Ronald Reagan
Prezident Jimmy Carter

Chcete na tom stavět?

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Převod mluveného slova na text umožňující přirozenější interakce

Převod textu na řeč

Převod textu na řeč pro vytváření přirozenějších a přístupnějších rozhraní

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení posílit vaši aplikaci?