Azure Cache for Redis

Plně spravované úložiště dat v paměti, které je kompatibilní s technologiemi open source a zajišťuje rychlost a škálovatelnost aplikací

Plně spravovaná služba

Užijte si plně spravovanou verze oblíbeného opensourcového serveru Redis server s řešením pro ukládání do mezipaměti na klíč. Tyto výhody můžete využívat, aniž byste se museli stát odborníky na jejich nasazování a správu.

Vysoký výkon

Azure Cache for Redis ukládá data v paměti (místo na disku) a zajišťuje tak špičkovou propustnost a latenci. Konzistentně obsluhuje požadavky na čtení a zápis v řádu milisekund a zajišťuje mimořádně rychlé operace v mezipaměti pro škálování datových vrstev, když se zvýší zatížení aplikací.

Integrovaná spolehlivost

Úrovně Standard a Premium zahrnují redundantní dvojici virtuálních počítačů nakonfigurovaných pro replikaci dat, aby se zajistila maximální spolehlivost. Mezipaměti Premium mohou také v rámci implementace zotavení aplikací po havárii replikovat data napříč oblastmi Azure.

Flexibilní škálování

Díky třem úrovním Azure Cache for Redis vyhoví vašim požadavkům. Začněte s mezipamětí libovolné velikosti a potom vertikálně navyšte kapacitu na vyšší úroveň, a to bez jakýchkoli výpadků služeb, nebo naopak snižte kapacitu mezipaměti v rámci téže úrovně.

Zabezpečení na podnikové úrovni

Azure Cache for Redis podporuje standard SSL pro zabezpečení vašich dat během přenosu a šifrování disků Azure Storage pro neaktivní uložená data. Mezipaměti Premium můžete umístit do vlastní virtuální sítě Azure, abyste mohli dál omezit provoz do a z mezipaměti prostřednictvím použité topologie virtuální sítě a zásad přístupu.

Kompatibilita s technologiemi open source

Ve své podstatě je služba Azure Cache for Redis podporovaná opensourcovým serverem Redis a nativně podporuje datové struktury, jako jsou řetězce, hodnoty hash, seznamy, sady a seřazené sady. Pokud vaše aplikace využívají Redis, budou beze změny fungovat i s technologií Azure Cache for Redis.

Proč důvěřovat Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme přes 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Azure Cache for Redis

  • Žádné pořizovací náklady
  • Bez poplatků za ukončení
  • Platby jen za využité úložiště
  • Fakturace po hodinách

Zákazníci využívající Azure Cache for Redis

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.

5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Azure Cache for Redis.

Vylepšete si Azure Cache for Redis o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Co můžete s využitím Azure Cache for Redis sestavit

Mezipaměť dat

Azure Cache for Redis je ideálním doplňkem databázových služeb Azure, jako je Cosmos DB. Poskytuje cenově výhodné řešení pro škálování propustnosti zápisu a čtení vaší datové vrstvy. Využijte možnost ukládat a sdílet výsledky databázových dotazů, stavy relací, statický obsah a další, a to pomocí společného principu s doplňováním mezipaměti aplikací.

Další informace

データ キャッシュAzure Cache for Redis との組み合わせは、Cosmos DB などの Azure データベース サービスにとって理想的です。データ層の読み取りや書き込みのスループットをスケーリングすることができる、コスト効率の高いソリューションを提供します。共通のキャッシュ アサイド パターンを使用して、データベースのクエリ結果、セッション状態、静的コンテンツなどを保存して共有することができます。

Škálovatelné webové aplikace

Využijte možnost rychle ukládat, načítat a aktualizovat data webových relací, jako jsou soubory cookie uživatelů a stránky s výstupem. Azure Cache for Redis vylepšuje výkon vašich aplikací tím, že zvyšuje rychlost jejich odezvy a umožňuje jim zpracovat větší objem úloh s využitím méně webových výpočetních prostředků.

Další informace

スケーラブルな Web アプリユーザーの Cookie や出力ページなどの Web セッション データの保存、取得、更新を迅速に行うことができます。Azure Cache for Redis を使用すると、アプリケーションの応答性が向上し、Web コンピューティング リソースの消費を抑制しながら負荷の増大に対応できるため、アプリケーションのパフォーマンスを改善できます。

Zasílání zpráv

Azure Cache for Redis podporuje standardní funkce pro publikování a odebírání. Je ideálním řešením pro směrování zpráv v reálném čase a vertikální navyšování kapacity architektur webové komunikace, jako je SignalR.

Další informace

メッセージングAzure Cache for Redis は、標準的な公開と購読の機能をサポートしています。リアルタイムのメッセージのルーティングや SignalR などの Web 通信フレームワークのスケールアップに最適です。

Dokumentace a zdroje informací

Související produkty a služby

Služba Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Další vysoce škálovatelnou a interaktivní aplikaci si můžete sestavit s využitím služby Azure Cache for Redis.