Azure Cache for Redis

Plně spravované úložiště dat v paměti, které je kompatibilní s technologiemi open source a zajišťuje rychlost a škálovatelnost aplikací

Plně spravovaná služba

Užijte si plně spravovanou verze oblíbeného opensourcového serveru Redis server s řešením pro ukládání do mezipaměti na klíč. Tyto výhody můžete využívat, aniž byste se museli stát odborníky na jejich nasazování a správu.

Vysoký výkon

Azure Cache for Redis ukládá data v paměti (místo na disku) a zajišťuje tak špičkovou propustnost a latenci. Konzistentně obsluhuje požadavky na čtení a zápis v řádu milisekund a zajišťuje mimořádně rychlé operace v mezipaměti pro škálování datových vrstev, když se zvýší zatížení aplikací.

Integrovaná spolehlivost

Úrovně Standard a Premium zahrnují redundantní dvojici virtuálních počítačů nakonfigurovaných pro replikaci dat, aby se zajistila maximální spolehlivost. Mezipaměti Premium mohou také v rámci implementace zotavení aplikací po havárii replikovat data napříč oblastmi Azure.

Flexibilní škálování

Díky třem úrovním Azure Cache for Redis vyhoví vašim požadavkům. Začněte s mezipamětí libovolné velikosti a potom vertikálně navyšte kapacitu na vyšší úroveň, a to bez jakýchkoli výpadků služeb, nebo naopak snižte kapacitu mezipaměti v rámci téže úrovně.

Zabezpečení na podnikové úrovni

Azure Cache for Redis podporuje standard SSL pro zabezpečení vašich dat během přenosu a šifrování disků Azure Storage pro neaktivní uložená data. Mezipaměti Premium můžete umístit do vlastní virtuální sítě Azure, abyste mohli dál omezit provoz do a z mezipaměti prostřednictvím použité topologie virtuální sítě a zásad přístupu.

Kompatibilita s technologiemi open source

Ve své podstatě je služba Azure Cache for Redis podporovaná opensourcovým serverem Redis a nativně podporuje datové struktury, jako jsou řetězce, hodnoty hash, seznamy, sady a seřazené sady. Pokud vaše aplikace využívají Redis, budou beze změny fungovat i s technologií Azure Cache for Redis.

Zákazníci využívající Azure Cache for Redis

Co můžete s využitím Azure Cache for Redis sestavit

Mezipaměť dat

Azure Cache for Redis je ideálním doplňkem databázových služeb Azure, jako je Cosmos DB. Poskytuje cenově výhodné řešení pro škálování propustnosti zápisu a čtení vaší datové vrstvy. Využijte možnost ukládat a sdílet výsledky databázových dotazů, stavy relací, statický obsah a další, a to pomocí společného principu s doplňováním mezipaměti aplikací.

Další informace

Cache de dadosA Cache do Azure para Redis complementa na perfeição os serviços de base de dados do Azure como, por exemplo, o Cosmos DB. Proporciona uma solução económica para dimensionar o débito de leitura e escrita da sua camada de dados. Armazene e partilhe resultados de consultas de bases de dados, estados de sessões, conteúdos estáticos e muito mais com um padrão cache-aside comum.

Škálovatelné webové aplikace

Využijte možnost rychle ukládat, načítat a aktualizovat data webových relací, jako jsou soubory cookie uživatelů a stránky s výstupem. Azure Cache for Redis vylepšuje výkon vašich aplikací tím, že zvyšuje rychlost jejich odezvy a umožňuje jim zpracovat větší objem úloh s využitím méně webových výpočetních prostředků.

Další informace

Aplicações Web DimensionáveisGuarde, obtenha e atualize rapidamente dados de sessões Web como cookies de utilizador e páginas de saída. A Cache do Azure para Redis melhora o desempenho da sua aplicação ao aumentar a capacidade de resposta da mesma e ao permitir-lhe processar cada vez mais cargas com menos recursos de computação Web.

Zasílání zpráv

Azure Cache for Redis podporuje standardní funkce pro publikování a odebírání. Je ideálním řešením pro směrování zpráv v reálném čase a vertikální navyšování kapacity architektur webové komunikace, jako je SignalR.

Další informace

MensagensA Cache do Azure para Redis suporta funcionalidades padrão de publicação e subscrição. É ideal para encaminhar mensagens em tempo real e dimensionar estruturas de comunicação Web como, por exemplo, o SignalR.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

REDIS je ochranná známka Redis Labs Ltd. Libovolné použití REDISu společností Microsoft je jenom pro referenční účely.

Další vysoce škálovatelnou a interaktivní aplikaci si můžete sestavit s využitím služby Azure Cache for Redis.