Azure Redis Cache

Vysoká propustnost a stálá nízká latence při přístupu k datům zajišťují rychlost a škálovatelnost aplikací Azure

Redis Cache

Služba Azure Redis Cache je založena na oblíbené open source mezipaměti Redis. Poskytuje přístup k zabezpečené vyhrazené mezipaměti Redis spravované Microsoftem a dostupné z libovolné aplikace v Azure.

Služba Azure Redis Cache je dostupná v následujících úrovních:

 • Basic – jeden uzel, více velikostí, ideální pro vývoj a testování nebo pro méně náročné úlohy. Na úrovni Basic se neuzavírá žádná smlouva SLA.
 • Standard – replikovaná mezipaměť v konfiguraci primárního a sekundárního uzlu spravovaná Microsoftem, se smlouvou SLA zajišťující vysokou dostupnost.
 • Premium – nová úroveň Premium zahrnuje smlouvu SLA zajišťující vysokou dostupnost, obsahuje všechny funkce úrovně Standard a přidává další, jako třeba vyšší výkon než mezipaměť na úrovni Basic nebo Standard, vyšší pracovní zatížení, zotavení po havárii a zvýšené zabezpečení. K těmto dalším funkcím patří:
  • Trvalost dat Redis umožňuje trvalé uchování dat uložených v mezipaměti Redis. Taky máte možnost pořizovat snímky a zálohy dat, které se dají načíst v případě selhání.
  • Cluster Redis automaticky rozděluje data mezi více uzlů Redis, což vám umožňuje vytvářet zatížení s většími velikostmi paměti (větší než 53 GB) a dosahovat vyšších výkonů.
  • Nasazení služby Azure Virtual Network (VNET) nabízí vyšší míru zabezpečení a izolace pro vaši službu Azure Redis Cache a dále podsítě, zásady řízení přístupu a jiné funkce pro další omezení přístupu.

Mezipaměti úrovně Basic a Standard jsou dostupné ve velikosti až 53 GB, na úrovni Premium ve velikosti až 530 GB a na vyžádání i vyšší.

Přečtěte si další informace o službě Azure Redis Cache a nových prémiových funkcích.

Vysoký výkon

Azure Redis Cache pomáhá zlepšit odezvu vašich aplikací i při zvýšení uživatelské zátěže. Využívá nízkou latenci a vysokou propustnost modulu Redis. Tato vrstva oddělené, distribuované mezipaměti umožňuje nezávisle škálovat datovou vrstvu, a zefektivnit tak využívání výpočetních prostředků na úrovni aplikační vrstvy.

Skvělé funkce

Redis je moderní úložiště párů klíč-hodnota, ve kterém mohou klíče obsahovat různé datové struktury, jako například řetězce, hodnoty hash, seznamy, sady a seřazené sady. Redis u těchto datových typů podporuje sadu atomických operací.

Podporuje také lehce nastavitelnou replikaci typu řídící/řízený s velice rychlou neblokující první synchronizací, automatickým opětovným připojením při rozdělení sítě a dalšími funkcemi.

Další funkce zahrnují transakce, publikování/odběr, skriptování v jazyce Lua, klíče s omezenou životností a nastavení konfigurace, která umožňují úložišti Redis, aby se chovalo jako mezipaměť.

S úložištěm Redis můžete pracovat ve většině dnešních programovacích jazyků.

Azure Redis Cache používá ověřování Redis a podporuje také připojení SSL k úložišti Redis.

Snadné použití a správa

Použití služby Azure Redis Cache je jednoduché. Stačí zřídit potřebnou mezipaměť na portálu Microsoft Azure a volat její koncový bod z libovolného klienta, který podporuje Redis. Pokud jste už někdy Redis používali, budete vědět, jak použít službu Azure Redis Cache.

Služba Azure Redis Cache má jednoduchou správu. Na portálu Preview se dá jednoduše sledovat stav a výkon mezipaměti. Microsoft pro vás také může spravovat replikaci mezipaměti, a zvýšit tak dostupnost dat v mezipaměti během jejích výpadků.

Vytvoření první vlastní mezipaměti Redis

Vytvoření nové mezipaměti Redis pomocí portálu Microsoft Azure

 1. Na portálu Microsoft Azure klikněte na Nové > Data a úložiště > Redis Cache.

 2. Zadejte název mezipaměti, kterou chcete vytvořit, vyberte si, na jakém místě ve světě má běžet, a pak klikněte na Vytvořit. Za chviličku bude mezipaměť připravená k používání.

Vytvoření nové mezipaměti Redis pomocí příkazového řádku

Novou mezipaměť Redis můžete vytvořit také pomocí našeho rozhraní PowerShell a následujícího příkazu:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Správa mezipamětí Redis

Až bude mezipaměť Redis vytvořená, můžete nakonfigurovat nastavení a sledovat její používání, a to buď pomocí portálu Preview, nebo pomocí příkazového řádku:

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Další vysoce škálovatelnou a interaktivní aplikaci si můžete sestavit s využitím služby Azure Redis Cache.