Přeskočit navigaci

Azure Redis Cache

Plně spravované úložiště dat v paměti, které je kompatibilní s technologiemi open source a zajišťuje rychlost a škálovatelnost aplikací

Plně spravovaná služba

Užijte si plně spravovanou verze oblíbeného opensourcového serveru Redis server s řešením pro ukládání do mezipaměti na klíč. Tyto výhody můžete využívat, aniž byste se museli stát odborníky na jejich nasazování a správu.

Vysoký výkon

Azure Redis Cache ukládá data v paměti místo na disku a zajišťuje tak špičkovou propustnost a latenci. Konzistentně obsluhuje požadavky na čtení a zápis v řádu milisekund a zajišťuje mimořádně rychlé operace v mezipaměti pro škálování datových vrstev, když se zvýší zatížení aplikací.

Integrovaná spolehlivost

Úrovně Standard a Premium zahrnují redundantní dvojici virtuálních počítačů nakonfigurovaných pro replikaci dat, aby se zajistila maximální spolehlivost. Mezipaměti Premium mohou také v rámci implementace zotavení aplikací po havárii replikovat data napříč oblastmi Azure.

Flexibilní škálování

Díky třem úrovním Azure Redis Cache vyhoví vašim požadavkům. Začněte s mezipamětí libovolné velikosti a potom vertikálně navyšte kapacitu na vyšší úroveň, a to bez jakýchkoli výpadků služeb, nebo naopak snižte kapacitu mezipaměti v rámci téže úrovně.

Zabezpečení na podnikové úrovni

Azure Redis Cache podporuje standard SSL pro zabezpečení vašich dat během přenosu a šifrování disků Azure Storage pro neaktivní uložená data. Mezipaměti Premium můžete umístit do vlastní virtuální sítě Azure, abyste mohli dál omezit provoz do a z mezipaměti prostřednictvím použité topologie virtuální sítě a zásad přístupu.

Kompatibilita s technologiemi open source

Ve své podstatě je služba Azure Redis Cache podporovaná opensourcovým serverem Redis a nativně podporuje datové struktury, jako jsou řetězce, hodnoty hash, seznamy, sady a seřazené sady. Pokud vaše aplikace využívají Redis, budou beze změny fungovat i s technologií Azure Redis Cache.

Zákazníci využívající Azure Redis Cache

Co můžete s využitím Azure Redis Cache sestavit

Mezipaměť dat

Azure Redis Cache je ideálním doplňkem databázových služeb Azure, jako je Cosmos DB. Poskytuje cenově výhodné řešení pro škálování propustnosti zápisu a čtení vaší datové vrstvy. Využijte možnost ukládat a sdílet výsledky databázových dotazů, stavy relací, statický obsah a další, a to pomocí společného principu s doplňováním mezipaměti aplikací.

Další informace
データ キャッシュAzure Redis Cache は、Cosmos DB などの Azure データベース サービスを完全に補完するものです。データ層の読み取りや書き込みのスループットをスケーリングすることができる、コスト効率に優れたソリューションを提供します。共通のキャッシュ アサイド パターンを使用して、データベースのクエリ結果、セッション状態、静的コンテンツなどを保存して共有することができます。

Škálovatelné webové aplikace

Využijte možnost rychle ukládat, načítat a aktualizovat data webových relací, jako jsou soubory cookie uživatelů a stránky s výstupem. Azure Redis Cache vylepšuje výkon vašich aplikací tím, že zvyšuje rychlost jejich odezvy a umožňuje jim zpracovat větší objem úloh s menším počtem webových výpočetních prostředků.

Další informace
Scalable Web AppsQuickly save, retrieve, and update web session data such as user cookies and output pages. Azure Redis Cache improves the performance of your application by increasing its responsiveness and enabling it to handle increasing loads with less web-compute resources.

Zasílání zpráv

Azure Redis Cache podporuje standardní funkce pro publikování a odebírání. Je ideálním řešením pro směrování zpráv v reálném čase a vertikální navyšování kapacity architektur webové komunikace, jako je SignalR.

Další informace
메시징Azure Redis Cache는 표준 게시 및 구독 기능을 지원합니다. 실시간 메시지를 라우팅하고 웹 통신 프레임워크(예: SignalR)를 규모 확장하는 데 적합합니다.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Další vysoce škálovatelnou a interaktivní aplikaci si můžete sestavit s využitím služby Azure Redis Cache.