Azure Cache for Redis

Plně spravované úložiště dat v paměti, které je kompatibilní s technologiemi open source a zajišťuje rychlost a škálovatelnost aplikací

Plně spravovaná služba

Užijte si plně spravovanou verze oblíbeného opensourcového serveru Redis server s řešením pro ukládání do mezipaměti na klíč. Tyto výhody můžete využívat, aniž byste se museli stát odborníky na jejich nasazování a správu.

Vysoký výkon

Azure Cache for Redis ukládá data v paměti (místo na disku) a zajišťuje tak špičkovou propustnost a latenci. Konzistentně obsluhuje požadavky na čtení a zápis v řádu milisekund a zajišťuje mimořádně rychlé operace v mezipaměti pro škálování datových vrstev, když se zvýší zatížení aplikací.

Integrovaná spolehlivost

Úrovně Standard a Premium zahrnují redundantní dvojici virtuálních počítačů nakonfigurovaných pro replikaci dat, aby se zajistila maximální spolehlivost. Mezipaměti Premium mohou také v rámci implementace zotavení aplikací po havárii replikovat data napříč oblastmi Azure.

Flexibilní škálování

Díky třem úrovním Azure Cache for Redis vyhoví vašim požadavkům. Začněte s mezipamětí libovolné velikosti a potom vertikálně navyšte kapacitu na vyšší úroveň, a to bez jakýchkoli výpadků služeb, nebo naopak snižte kapacitu mezipaměti v rámci téže úrovně.

Zabezpečení na podnikové úrovni

Azure Cache for Redis podporuje standard SSL pro zabezpečení vašich dat během přenosu a šifrování disků Azure Storage pro neaktivní uložená data. Mezipaměti Premium můžete umístit do vlastní virtuální sítě Azure, abyste mohli dál omezit provoz do a z mezipaměti prostřednictvím použité topologie virtuální sítě a zásad přístupu.

Kompatibilita s technologiemi open source

Ve své podstatě je služba Azure Cache for Redis podporovaná opensourcovým serverem Redis a nativně podporuje datové struktury, jako jsou řetězce, hodnoty hash, seznamy, sady a seřazené sady. Pokud vaše aplikace využívají Redis, budou beze změny fungovat i s technologií Azure Cache for Redis.

Proč důvěřovat Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 billion ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Azure Cache for Redis

  • Žádné pořizovací náklady
  • Za ukončení se neplatí poplatky.
  • Platíte jenom za to, co používáte
  • Per-hour billing

Zákazníci využívající Azure Cache for Redis

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.
5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Azure Cache for Redis.
Vylepšete si Azure Cache for Redis o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Co můžete s využitím Azure Cache for Redis sestavit

Mezipaměť dat

Azure Cache for Redis je ideálním doplňkem databázových služeb Azure, jako je Cosmos DB. Poskytuje cenově výhodné řešení pro škálování propustnosti zápisu a čtení vaší datové vrstvy. Využijte možnost ukládat a sdílet výsledky databázových dotazů, stavy relací, statický obsah a další, a to pomocí společného principu s doplňováním mezipaměti aplikací.

Další informace

Cache de donnéesLe cache Azure pour Redis complète parfaitement les services de base de données Azure, tels que Cosmos DB. Il s’agit d’une solution rentable permettant de mettre à l’échelle le débit de lecture et d’écriture de votre niveau de données. Stockez et partagez les résultats de requête de base de données, les états de session, les contenus statiques, etc. en vous appuyant sur un modèle cache-aside.

Škálovatelné webové aplikace

Využijte možnost rychle ukládat, načítat a aktualizovat data webových relací, jako jsou soubory cookie uživatelů a stránky s výstupem. Azure Cache for Redis vylepšuje výkon vašich aplikací tím, že zvyšuje rychlost jejich odezvy a umožňuje jim zpracovat větší objem úloh s využitím méně webových výpočetních prostředků.

Další informace

Applications web évolutivesEnregistrez, récupérez et mettez à jour rapidement les données de session web, telles que les cookies utilisateur et les pages en sortie. Le cache Azure pour Redis améliore les performances de votre application en augmentant sa réactivité et en lui permettant de gérer des charges croissantes avec moins de ressources de calcul web.

Zasílání zpráv

Azure Cache for Redis podporuje standardní funkce pro publikování a odebírání. Je ideálním řešením pro směrování zpráv v reálném čase a vertikální navyšování kapacity architektur webové komunikace, jako je SignalR.

Další informace

MessagerieLe cache Azure pour Redis prend en charge les fonctionnalités standard de publication et d’abonnement. C’est la solution idéale pour le routage de messages en temps réel et l’augmentation de frameworks de communication tels que SignalR.

Dokumentace a zdroje informací

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Další vysoce škálovatelnou a interaktivní aplikaci si můžete sestavit s využitím služby Azure Cache for Redis.