Azure Cache for Redis

Bleskově rychlé a plně spravované úložiště dat v paměti

Vaše aplikace. A dělejte je rychleji.

As traffic and demands on your app increase, scale performance simply and cost-effectively. Add a quick caching layer to the application architecture to handle thousands of simultaneous users with near-instant speed—all with the benefits of a fully managed service.

Vynikající propustnost a výkon umožňující zpracování milionů požadavků za sekundu s latencí ve zlomcích milisekund

Plně spravovaná služba s automatickými opravami, aktualizacemi, škálováním a zřizováním, abyste se mohli soustředit na vývoj

Integrace modulů RedisBloom, RediSearch a RedisTimeSeries, podpora analýzy dat, vyhledávání a streamování

Výkonné funkce, včetně clusteringu, aktivní geografická replikace, Redisu v prostředí Flash a dostupnosti až 99,999 %

Co můžete s využitím Azure Cache for Redis sestavit

Zlepšení propustnosti a latence aplikací

Využijte Azure Cache for Redis k urychlení vaší datové vrstvy prostřednictvím ukládání do mezipaměti. Doplněním služby Azure Cache for Redis můžete zvýšit propustnost dat o více než 800 procent a současně zlepšit latenci o více než 1 000 procent1, a to za výhodnou cenu. Je to skvělý způsob, jak efektivně škálovat aplikace, vylepšit uživatelské prostředí a nemuset přitom měnit architekturu základní databáze.

Urychlení aplikací díky použití distribuované mezipaměti

Doplňte databázové služby, jako jsou Azure SQL Database a Azure Cosmos DB, povolením škálování propustnosti datovou vrstvou s nižšími náklady než prostřednictvím rozšířených databázových instancí. Ukládejte a sdílejte výsledky databázových dotazů, stavy relací a statický obsah s použitím společného modelu doplňování mezipaměti a zajistěte větší agilitu a škálovatelnost své aplikace.

Efektivní ukládání dat relace

Využijte možnost rychle ukládat, načítat a aktualizovat data webových relací, jako jsou soubory cookie uživatelů a stránky s výstupem. Zvyšte výkon svých aplikací tím, že zkrátíte dobu jejich odezvy a umožníte jim zpracovávat větší objem úloh s využitím menšího množství webových výpočetních prostředků. Využívejte výhody trvalosti dat a automatické duplikace dat k zajištění maximální spolehlivosti uživatelských dat. Horizontálně navyšujte kapacitu až do řádu terabajtů s využitím clusteringu, aby byly splněny i požadavky těch největších podniků, a globálně synchronizujte data relací s využitím aktivní geografické distribuce.

Komunikace mezi službami jako zprostředkovatel zpráv

Službu Azure Cache for Redis můžete používat jako řešení pro implementaci architektury typu publikování/odběr nebo architektury front. Směrujte zprávy v reálném čase a vertikálně navyšujte kapacitu architektur webové komunikace, jako je SignalR. Používejte standardní šifrování TLS k přenosu dat a konfigurujte odpovídající izolaci sítě pomocí Azure Private Linku.

Upgrade výkonu aplikace s použitím Redis Enterprise v Azure

Získejte revoluční podporu pro oblíbené funkce Redis Enterprise prostřednictvím vrstev Enterprise a Enterprise Flash v Azure Cache for Redis, jejichž vývoj probíhá ve spolupráci s Redis Labs. Využijte výhod aktivní geografické replikace a vytvořte globálně distribuované mezipaměti s dostupností až 99,999 %. Přidávejte nové datové struktury, které rozšiřují možnosti analýzy a strojového učení s využitím obsažených modulů RediSearch, RedisBloom a RedisTimeSeries. Zajistěte si také velký objem mezipaměti za nízké ceny, a to díky použití vrstvy Enterprise Flash pro spouštění Redis v rychlém úložišti typu flash.

Další informace

Využívejte Redis jako plně spravovanou službu

Dosahujte rychlejšího nasazování s použitím plně spravované služby v Azure. Služba Azure Cache for Redis je podporovaná opensourcovou platformou Redis a nativně podporuje datové struktury Redis, jako jsouhodnoty hash, seznamy a seřazené sady. Pokud vaše aplikace využívají Redis, budou fungovat i se službou Azure Cache for Redis. Optimalizujte migraci importováním a exportováním souborů databází Azure Cache for Redis.

Proč důvěřovat Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Příznivé ceny, které vám umožní převzít kontrolu

Díky pěti cenovým vrstvám a možnostem rezervovaných cen máte možnost flexibilně upravovat výkon podle svých úloh. Projděte si podrobnosti o cenách.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Alaska Airlines usnadňují nakupování

"We wanted to use Azure Cache for Redis and getting that running on-premises wasn't easy. But in Azure, with three clicks, we had it. We didn't have to coordinate with other teams to set up new infrastructure and figure out how to maintain it once we hit production, and that's a beautiful thing."

Ralph Feltis, vedoucí softwarový inženýr, Alaska Airlines
Alaska Airlines

CarMax podporuje online inovace

"Azure PaaS (platform as a service) gave us access to a complete set of capabilities such as Azure Cache for Redis that we didn't have to build ourselves. We can spin up these services and start using them in less than an hour, which is incredible."

Brandon Linton, architekt řešení, CarMax
CarMax

Lídr v oblasti péče o domácí mazlíčky vytváří globální distribuované řešení

Společnost Mars používala Azure Cache for Redis jako zprostředkovatele zpráv, který poskytuje rychlý přístup k datům napříč relacemi aplikací a službami.

MARS

Chipotle vytváří škálovatelný nový web

Chipotle používá Azure Cache for Redis ke zvyšování výkonu webu a ke správě své rychle se zvětšující zákaznické základny.

Chipotle

SitePro streamlines real-time IoT data ingestion

"We can do more with Redis by leveraging the RedisTimeSeries module to support data collection and analytics from hundreds of thousands of IoT sensors."

Dustin Brown, Director of Technology, SitePro
Sitepro

Nejčastější dotazy týkající se Azure Cache for Redis

  • Azure Cache for Redis je plně spravovaná mezipaměť v paměti, která umožňuje používat vysoce výkonné a škálovatelné architektury. Můžete ho používat k vytváření cloudových nebo hybridních nasazení, která zpracovávají miliony požadavků za sekundu s latencí v řádech nižších než milisekundy – a to vše s výhodami konfigurace, zabezpečení a dostupnosti spravované služby.
  • Zatímco většina databází ukládá data do pomalejších diskových úložišť, Azure Cache for Redis ukládá data do paměti. Vzhledem k tomu, že je paměť výrazně rychlejší než diskové úložiště, je možné data zapisovat a načítat mnohem rychleji.
  • V některých případech – a často v případech použití úložiště relace – je možné používat Azure Cache for Redis jako samostatnou databázi. Ve většině případů je však nejlepší používat ji jako doplněk k databázi ve formě mezipaměti. Azure Cache zpracovává data, ke kterým je vyžadován častější přístup, zatímco databáze zpracovává data, která je potřeba uchovávat delší dobu.
  • Azure Cache for Redis nabízí mimořádnou spolehlivost se SLA 99,9 %. Většina vrstev nabízí integrovanou repliku, která umožňuje převzetí služeb při selhání, pokud dojde k výpadku primární instance. Můžete také nakonfigurovat instanci Azure Cache for Redis tak, aby využívala trvalost dat k obnovení dat v případě selhání hardwaru.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

1Uvedené poměry cena/výkon vycházejí ze studie, kterou zadal Microsoft a kterou v říjnu 2020 zpracovala společnost GigaOm. Tato studie porovnávala výkon testovací aplikace využívající databázi Azure s implementací služby Azure Cache for Redis jako řešení pro ukládání do mezipaměti a bez její implementace. Jako databázový element byly v této studii využity služby Azure SQL Database a Azure Database for PostgreSQL. Byly využity instance Gen 5 Pro obecné účely se 2 virtuálními jádry služby Azure SQL Database a instance Pro obecné účely se 2 virtuálními jádry služby Azure Database for PostgreSQL s instancí 6 GB P1 úrovně Premium služby Azure Cache for Redis. Tyto výsledky byly porovnány s instancemi Gen 5 Pro obecné účely s 8, 16, 24 a 32 virtuálními jádry služby Azure SQL DB a instance Pro obecné účely s 8, 16, 24 a 32 virtuálními jádry služby Azure Database for PostgreSQL bez služby Azure Cache for Redis. Benchmarková data jsou převzata z testu GigaOm Web Application Database Load Test, který simuluje běžnou webovou aplikaci a back-endovou databázi pod zvyšujícím se náporem požadavků HTTP. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.