Azure Redis Cache

Vysoká propustnost a stálá nízká latence při přístupu k datům zajišťují rychlost a škálovatelnost aplikací Azure

Redis Cache

Služba Azure Redis Cache je založená na oblíbené opensourcové mezipaměti Redis. Poskytuje přístup k zabezpečené vyhrazené mezipaměti Redis spravované Microsoftem a dostupné z libovolné aplikace v Azure.

Služba Azure Redis Cache je dostupná v následujících úrovních:

 • Basic – jeden uzel, více velikostí, ideální pro vývoj a testování nebo pro méně náročné úlohy. Na úrovni Basic se neuzavírá žádná smlouva SLA.
 • Standard – replikovaná mezipaměť v konfiguraci primárního a sekundárního uzlu spravovaná Microsoftem, se smlouvou SLA zajišťující vysokou dostupnost.
 • Premium – všechny funkce úrovně Standard, včetně smlouvy SLA zajišťující vysokou dostupnost, a také vyšší výkon než mezipaměť na úrovni Basic nebo Standard, větší úlohy, zotavení po havárii, zvýšené zabezpečení a další možnosti.

  K dalším funkcím úrovně Premium patří:

  • Trvalost dat Redis umožňuje trvalé uchování dat uložených v mezipaměti Redis. Taky máte možnost pořizovat snímky a zálohy dat, které se dají načíst v případě selhání.
  • Cluster Redis automaticky rozděluje data mezi více uzlů Redis, což vám umožňuje vytvářet zatížení s většími velikostmi paměti (větší než 53 GB) a dosahovat vyšších výkonů.
  • Nasazení Microsoft Azure Virtual Network nabízí vyšší míru zabezpečení a izolace pro službu Azure Redis Cache a dále podsítě, zásady řízení přístupu a jiné funkce pro další omezení přístupu.

Mezipaměti úrovně Basic a Standard jsou dostupné ve velikosti až 53 GB a na úrovni Premium ve velikosti až 530 GB.

Přečtěte si víc o službě Azure Redis Cache a prémiových funkcích.

Vysoký výkon

Azure Redis Cache pomáhá zlepšit odezvu vašich aplikací i při zvýšení zátěže ze strany zákazníků. Využívá nízkou latenci a vysokou propustnost modulu Redis. Tato vrstva oddělené, distribuované mezipaměti umožňuje nezávisle škálovat datovou vrstvu, a zefektivnit tak využívání výpočetních prostředků na úrovni aplikační vrstvy.

Skvělé funkce

Redis je moderní úložiště párů klíč-hodnota, ve kterém mohou klíče obsahovat různé datové struktury, jako například řetězce, hodnoty hash, seznamy, sady a seřazené sady. Redis u těchto datových typů podporuje sadu atomických operací.

Podporuje také lehce nastavitelnou replikaci typu řídící/řízený s velice rychlou neblokující první synchronizací a automatickým opětovným připojením při rozdělení sítě.

Další funkce zahrnují transakce, publikování/odběr, skriptování v jazyce Lua, klíče s omezenou životností a nastavení konfigurace, která umožňují úložišti Redis, aby se chovalo jako mezipaměť.

S úložištěm Redis můžete pracovat ve většině dnešních programovacích jazyků.

Azure Redis Cache používá ověřování Redis a podporuje také připojení SSL k úložišti Redis.

Snadné použití a správa

Azure Redis Cache má jednoduché použití. Stačí zřídit potřebnou mezipaměť na webu Microsoft Azure Portal a volat její koncový bod z libovolného klienta, který podporuje Redis. Pokud jste už někdy Redis používali, budete vědět, jak použít službu Azure Redis Cache.

Azure Redis Cache má jednoduchou správu. K monitorování stavu a výkonu mezipaměti můžete využít Microsoft Azure Portal. Microsoft pro vás také může spravovat replikaci mezipaměti, a zvýšit tak dostupnost dat v mezipaměti během jejích výpadků.

Vytvoření a správa mezipaměti Redis

Vytvoření nové mezipaměti Redis pomocí webu Microsoft Azure Portal

 1. Na webu Microsoft Azure Portal klikněte na Nové > Databáze > Redis Cache.
 2. Zadejte název mezipaměti, kterou chcete vytvořit, vyberte si, na jakém místě ve světě má běžet, a potom klikněte na Vytvořit. Za chviličku bude mezipaměť připravená k používání.

Vytvoření mezipaměti Redis pomocí příkazového řádku

Mezipaměť Redis můžete vytvořit pomocí našeho rozhraní PowerShell a následujícího příkazu:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Správa mezipaměti Redis

Až bude mezipaměť Redis vytvořená, můžete nakonfigurovat nastavení a sledovat její používání, a to pomocí portálu nebo příkazového řádku.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Další vysoce škálovatelnou a interaktivní aplikaci si můžete sestavit s využitím služby Azure Redis Cache.