Přeskočit navigaci

Automatická správa Azure

Zjednodušení a optimalizace správy IT pomocí automatizovaných operací

Nový přístup ke správě virtuálních počítačů v Azure

Zjednodušte správu IT díky optimalizovanému a automatizovanému provozu pro celý životní cyklus produkčních, vývojářských a testovacích virtuálních počítačů.

Snížení nákladů díky automatizaci správy Windows Serveru a Linuxu

Zlepšení provozuschopnosti s optimalizovaným provozem

Automatické instalace oprav a osvědčené postupy zabezpečení

Nejlepší prostředí pro Windows Server

Snížení nákladů díky automatizaci správy Windows Serveru a Linuxu

Automatizací častých, časově náročných úloh správy, které jsou náchylné k chybám, jako je onboarding a konfigurace služeb Azure Backup a Security Center, můžete zajistit provozní úspory.

Eliminujte nutnost zjišťování služeb, registrace a konfiguraci pro produkční, vývojářské a testovací virtuální počítače.

Zlepšení provozuschopnosti s optimalizovaným provozem

Instalací oprav zabezpečení pro nové úlohy Windows Serveru, která je automatická a bez výpadků, si zajistíte vysokou dostupnost.

Automatické využití osvědčených postupů pro virtuální počítače, které jsou definované v architektuře Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure, umožňuje automaticky zlepšit provozní kontinuitu.

U instancí, u kterých se konfigurace virtuálního počítače odchýlí od nastavených osvědčených postupů, vám automatizovaná náprava umožní snížit administrativní režii.

Automatické instalace oprav a osvědčené postupy zabezpečení

Nainstalujte aktualizace zabezpečení do nových úloh Windows Serveru bez restartování.

Vylepšete zabezpečení pomocí standardních hodnot operačního systému a systému Azure Security Center úrovně Free, které je nasazený ve výchozím nastavení.

Možnost jednoduše ukázat a kliknout, detekce posunu dat a automatická náprava umožňují zajistit osvědčené postupy zabezpečení napříč celým životním cyklem virtuálního počítače Azure.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Služba Azure Automanage ve verzi Preview je bezplatná

Během verze Preview se konkrétně za Automanage nebude nic účtovat. Ceny pro Automanage budou oznámeny později a před koncem verze Preview dostanete upozornění. Pokud se rozhodnete pokračovat v použití Automanage i po datu uvedeném v tomto upozornění, budou se vám účtovat příslušné sazby.

Zdroje informací pro Azure Automanage

Nejčastější dotazy k Automatická správa Azure

 • Automanage registruje, konfiguruje a monitoruje celý životní cyklus produkčních, vývojářských a testovacích virtuálních počítačů pro služby, jako jsou Azure Security Center, Update Management, sledování změn,inventář virtuálních počítačů, Desired State Configuration, konfigurace hosta, účty Automation a Log Analytics. Azure Backup a monitorování VM Insights jsou navíc další služby, které se konfigurují při použití konfiguračního profilu Osvědčené postupy pro virtuální počítače Azure – Produkce. Ve verzi Preview jsou Microsoft Antimalware pro Azure Cloud Services a Virtual Machines a také standardní hodnoty zabezpečení zahrnuté pro virtuální počítače s Windows Serverem prostřednictvím konfigurace požadovaného stavu a konfigurace hosta. Linuxové virtuální počítače nebudou mít Microsoft Antimalware ani automatickou nápravu a standardní hodnoty budou určené jenom pro audit.
 • Můžete přizpůsobit nastavení pro konkrétní služby, jako je uchovávání služby Azure Backup. Kompletní seznam nastavení, která je možné změnit, najdete v naší dokumentaci.
 • Ano, služba Automanage je kompatibilní s virtuálními počítači s Linuxem i Windows.
 • Podrobné informace o cenách nejsou ve fázi Preview dostupné.
 • U vybraných nových a stávajících virtuálních počítačů můžete službu Automanage povolit jednoduchým ukázáním a kliknutím a můžete ji také kdykoli zakázat.
 • Existují dva rozdíly:
  1. Linuxové virtuální počítače nemají prostřednictvím osvědčených postupů povolený Microsoft Antimalware.
  2. Azure Automanage využije standardní hodnoty zabezpečení Linuxu prostřednictvím konfigurace hosta, ale standardní hodnoty pro linuxové virtuální počítače budou určené jenom pro audit. Automatické opravy se zatím nepodporují u virtuálních počítačů se systémem Linux, které se odchylují od nakonfigurovaných standardních hodnot.

Začněte využívat verzi Preview služby Azure Automanage