Azure Analysis Services

Prověřené analytické jádro

Už máte účet Azure? Vyzkoušet

Rychlé zahájení práce a efektivní škálování

Azure Resource Manager vám umožní vytvořit a nasadit instanci služby Azure Analysis Services během několika sekund. Díky zálohování a obnovení můžete rychle přesunout vaše stávající modely do Azure Analysis Services a využít výhod škálovatelnosti, flexibility a správy, které nabízí cloud. Můžete vertikálně navyšovat nebo snižovat kapacitu nebo službu pozastavit a platit jenom za to, co používáte.

Transformace komplexních dat do jedné verze pravdy

Zkombinujte data z několika zdrojů do jednoho důvěryhodného sémantického modelu BI, který je snadno pochopitelný a se kterým se snadno pracuje. Zjednodušením zobrazení dat a související základové struktury umožněte obchodním uživatelům použití samoobslužných funkcí a zjišťování dat.

Výkon odpovídající rychlosti podnikání

Zkraťte čas vytváření přehledů u velkých a komplexních datových sad. Rychlá doba odezvy znamená, že vaše řešení BI dokáže splnit požadavky vašich obchodních uživatelů a udržet krok s vaším podnikáním. Navíc se můžete pomocí DirectQuery připojit k provozním datům v reálném čase a zblízka sledovat tep vašeho podniku.

Zabezpečený přístup, kdykoli a odkudkoli

Zabezpečení založené na rolích a podpora služby Azure Active Directory zajistí, že k vašim datovým modelům budou mít přístup jenom autorizovaní uživatelé, bez ohledu na to, kde jsou. Díky 99,9% dostupnosti budou mít vaši uživatelé přístup k důležitým informacím vždy, když je budou potřebovat.

Zrychlené doručování

Vydávejte svoje řešení BI předvídatelným a vysoce zabezpečeným způsobem. Díky robustním funkcím správy životního cyklu aplikací můžete spravovat, nasazovat, testovat a doručovat řešení BI rychle a bez obav.

Vývoj ve známém prostředí

Zaměřte se na řešení obchodních problémů. Když použijete známé integrované vývojové prostředí sady Visual Studio, nebudete se muset učit nic nového. Snadno nasadíte stávající tabelární modely SQL Serveru 2016 do cloudu.

Související produkty a služby

Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s bezkonkurečně rychlým vytvářením přehledů

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Power BI Embedded

Integrace plně interaktivních ohromujících vizualizací dat do aplikací

Vyzkoušejte Azure Analysis Services s bezplatným účtem Azure