Přeskočit navigaci

Event Hubs

Ingestování telemetrických údajů z webů, aplikací a libovolných datových proudů v cloudovém měřítku

Streamování milionů událostí za sekundu

Azure Event Hubs je služba ingestování telemetrických dat ve velkém měřítku, která shromažďuje, transformuje a ukládá miliony událostí. Jako platforma pro distribuované streamování nabízí nízkou latenci a konfigurovatelné časové uchovávání, které umožňuje ingestovat příchozí přenosy obrovského množství telemetrických dat do cloudu a načítat tato data z více aplikací na principu publikování a odběru.

Zpracování v reálném čase i dávkové zpracování ve stejném datovém proudu

Využijte funkci Event Hubs Capture, která umožňuje, aby jeden datový proud podporoval kanály v reálném čase i kanály pro dávkové zpracování, a snižuje složitost vašeho řešení. Dávkové zpracování dneška můžete připravit na platformě, která podporuje budoucí způsoby zpracování a analýzy v reálném čase. Event Hubs Capture představuje nejjednodušší způsob, jak načíst data do Azure.

Výhody plně spravované platformy jako služby

Event Hubs je plně spravovaná služba. Není potřeba udržovat žádné servery ani získat licence na software. Ceny jsou jednoduché a snadno zjistitelné. Event Hubs vám umožní soustředit se na vlastní využití telemetrických dat, nikoli na jejich shromažďování.

Objem, různorodost a rychlost

Jejich zdroje mají nejrůznější profily zatížení, můžou to být termostaty připojené do sítě, které každou chvíli vytvářejí telemetrická data, čítače výkonu aplikací, které vytvářejí události každou sekundu, nebo mobilní aplikace, které zaznamenávají telemetrii všech zákaznických akcí. Event Hubs je plně spravovaná služba, která ingestuje události s elastickým škálováním, díky kterému zvládá profily proměnlivého zatížení a provozní špičky.

Vývoj pro různé platformy s podporou pro řadu jazyků

Event Hubs využívá protokol rozšířený protokol řízení front zpráv (AMQP) k zajištění interoperability a binární kompatibility napříč platformami. Současně také podporuje HTTPS pro příchozí přenosy dat. Díky nativním klientům v NET, Javě, Node.js, Pythonu a Go je zahájení práce se službou Event Hubs velmi snadné. Při sestavování výkonných pracovních postupů bez serveru můžete také využít integraci se službami Azure, včetně Stream Analytics a Virtual Machines. Kolem služby Event Hubs se také soustředí silná opensourcová komunita, která průběžně vytváří nové adaptéry a konektory pro oblíbené platformy, jako je Apache NiFi a Elastic Stack.

Související produkty a služby

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Začněte používat Event Hubs