Event Hubs

Jednoduchý, zabezpečený a škálovatelný příjem dat v reálném čase

Event Hubs je plně spravovaná služba příjmu dat v reálném čase, která je jednoduchá, důvěryhodná a škálovatelná. Streamujte miliony událostí za sekundu z jakéhokoli zdroje, abyste mohli vytvářet dynamické datové kanály a okamžitě reagovat na obchodní výzvy. Funkce geografického zotavení po havárii a geografické replikace vám umožní pokračovat ve zpracovávání dat i v nouzových situacích.

Odhalte nové užitečné poznatky díky bezproblémové integraci s dalšími službami Azure. Umožněte stávajícím aplikacím a klientům Apache Kafka komunikovat se službou Event Hubs bez jakýchkoli změn kódu – získáte tak spravované prostředí Kafka, aniž byste museli spravovat vlastní clustery. Využijte příjem dat v reálném čase a mikrodávkování ve stejném streamu.

Odkaz na video

Proč zvolit službu Event Hubs?

Zaměřte se na získávání poznatků z vašich dat, a ne na správu infrastruktury. Vytvářejte kanály velkých objemů dat v reálném čase a okamžitě reagujte na obchodní výzvy.

Jednoduchost

Vytvářejte datové kanály v reálném čase pomocí několika kliknutí. Bezproblémová integrace s datovými službami Azure vám umožní rychleji odhalit poznatky.

Zabezpečení

Chraňte svá data v reálném čase. Event Hubs má certifikace CSA STAR, ISO, SOC, GxP, HIPAA, HITRUST a PCI.

Škálovatelnost

Dynamicky upravujte propustnost na základě potřeb využití a plaťte jenom za to, co využijete.

Otevřenost

Ingestování dat odkudkoli a vývoj napříč platformami s podporou oblíbených protokolů, včetně AMQP, HTTPS a Apache Kafka®.

Ingestování milionů událostí za sekundu

Využijte možnost průběžně přijímat data ze stovek tisíc zdrojů s nízkou latencí a konfigurovatelným časovým uchováváním.

Povolení současného zpracování v reálním čase a zpracování po mikrodávkách

Bezproblémově odesílejte data do úložiště objektů blob nebo Data Lake Storage pro dlouhodobé uchovávání nebo zpracování po mikrodávkách s využitím Zachytávání služby Event Hubs.

Spravovaná služba s pružným škálováním

Můžete snadno škálovat od streamování megabajtů dat až po terabajty dat a přitom si zachovat kontrolu nad dobou a rozsahem škálování.

Snadné propojení s ekosystémem Apache Kafka

Azure Event Hubs pro Apache Kafka® vám umožní bezproblémově propojit službu Event Hubs s aplikacemi a klienty Kafka.

Vytvoření řešení streamování bez serveru

Nativní propojení se Stream Analytics vám umožní vytvořit ucelené řešení streamování bez serveru.

Zákazníci, kteří používají službu Event Hubs

  • Daimler
  • Schneider Electric
  • Southern Company
  • T Mobile Systems
  • BMW
  • Asos

Streamování bez serveru s využitím služby Event Hubs

Vytvoření ucelené streamovací platformy bez serveru s využitím služeb Event Hubs a Stream Analytics

Související produkty a služby

Azure Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Začněte používat Event Hubs