Přeskočit navigaci

Event Hubs

Jednoduchý, zabezpečený a škálovatelný příjem dat v reálném čase

Event Hubs je plně spravovaná služba příjmu dat v reálném čase, která je jednoduchá, důvěryhodná a škálovatelná. Streamujte miliony událostí za sekundu z jakéhokoli zdroje, abyste mohli vytvářet dynamické datové kanály a okamžitě reagovat na obchodní výzvy. Funkce geografického zotavení po havárii a geografické replikace vám umožní pokračovat ve zpracovávání dat i v nouzových situacích.

Odhalte nové užitečné poznatky díky bezproblémové integraci s dalšími službami Azure. Umožněte stávajícím aplikacím a klientům Apache Kafka komunikovat se službou Event Hubs bez jakýchkoli změn kódu – získáte tak spravované prostředí Kafka, aniž byste museli spravovat vlastní clustery. Využijte příjem dat v reálném čase a mikrodávkování ve stejném streamu.

Odkaz na video

Proč zvolit službu Event Hubs?

Zaměřte se na získávání poznatků z vašich dat, a ne na správu infrastruktury. Vytvářejte kanály velkých objemů dat v reálném čase a okamžitě reagujte na obchodní výzvy.

Jednoduchost

Vytvářejte datové kanály v reálném čase pomocí několika kliknutí. Bezproblémová integrace s datovými službami Azure vám umožní rychleji odhalit poznatky.

Zabezpečení

Chraňte svá data v reálném čase. Event Hubs má certifikace CSA STAR, ISO, SOC, GxP, HIPAA, HITRUST a PCI.

Škálovatelnost

Dynamicky upravujte propustnost na základě potřeb využití a plaťte jenom za to, co využijete.

Otevřenost

Ingestování dat odkudkoli a vývoj napříč platformami s podporou oblíbených protokolů, včetně AMQP, HTTPS a Apache Kafka®.

Ingestování milionů událostí za sekundu

Využijte možnost průběžně přijímat data ze stovek tisíc zdrojů s nízkou latencí a konfigurovatelným časovým uchováváním.

Povolení současného zpracování v reálním čase a zpracování po mikrodávkách

Bezproblémově odesílejte data do úložiště objektů blob nebo Data Lake Storage pro dlouhodobé uchovávání nebo zpracování po mikrodávkách s využitím Zachytávání služby Event Hubs.

Spravovaná služba s pružným škálováním

Můžete snadno škálovat od streamování megabajtů dat až po terabajty dat a přitom si zachovat kontrolu nad dobou a rozsahem škálování.

Snadné propojení s ekosystémem Apache Kafka

Azure Event Hubs pro Apache Kafka® vám umožní bezproblémově propojit službu Event Hubs s aplikacemi a klienty Kafka.

Vytvoření řešení streamování bez serveru

Nativní propojení se Stream Analytics vám umožní vytvořit ucelené řešení streamování bez serveru.

Zákazníci, kteří používají službu Event Hubs

Daimler
Schneider Electric
Southern Company
T Mobile Systems
BMW
Asos

Streamování bez serveru s využitím služby Event Hubs

Vytvoření ucelené streamovací platformy bez serveru s využitím služeb Event Hubs a Stream Analytics

Související produkty a služby

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Začněte používat Event Hubs