Event Hubs

Ingestování telemetrických údajů z webů, aplikací a libovolných datových proudů v cloudovém měřítku

Streamování milionů událostí za sekundu

Azure Event Hubs je služba ingestování telemetrických dat ve velkém měřítku, která shromažďuje, transformuje a ukládá miliony událostí. Jako platforma pro distribuované streamování nabízí nízkou latenci a konfigurovatelné časové uchovávání, které umožňuje ingestovat příchozí přenosy obrovského množství telemetrických dat do cloudu a načítat tato data z více aplikací na principu publikování a odběru.

Zpracování v reálném čase i dávkové zpracování ve stejném datovém proudu

Využijte funkci Event Hubs Capture, která umožňuje, aby jeden datový proud podporoval kanály v reálném čase i kanály pro dávkové zpracování, a snižuje složitost vašeho řešení. Dávkové zpracování dneška můžete připravit na platformě, která podporuje budoucí způsoby zpracování a analýzy v reálném čase. Event Hubs Capture představuje nejjednodušší způsob, jak načíst data do Azure.

Výhody plně spravované platformy jako služby

Event Hubs je plně spravovaná služba. Není potřeba udržovat žádné servery ani získat licence na software. Ceny jsou jednoduché a snadno zjistitelné. Event Hubs vám umožní soustředit se na vlastní využití telemetrických dat, nikoli na jejich shromažďování.

Objem, různorodost a rychlost

Jejich zdroje mají nejrůznější profily zatížení, můžou to být termostaty připojené do sítě, které každou chvíli vytvářejí telemetrická data, čítače výkonu aplikací, které vytvářejí události každou sekundu, nebo mobilní aplikace, které zaznamenávají telemetrii všech zákaznických akcí. Event Hubs je plně spravovaná služba, která ingestuje události s elastickým škálováním, díky kterému zvládá profily proměnlivého zatížení a provozní špičky.

Vývoj pro různé platformy s podporou pro řadu jazyků

Event Hubs uses Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) to enable interoperability and binary compatibility across platforms, while also supporting HTTPS for data ingress. With native clients in Java and .NET, it's easy to get started with Event Hubs. You can also integrate with Azure Services including Stream Analytics and Virtual Machines, while building rich serverless workflows.There is also a strong Event Hubs open source community that’s continually creating new adapters and connectors for popular platforms such as Apache NiFi and Elastic Stack.

Související produkty a služby

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Začněte používat Event Hubs