Ceny za Security Center

Azure Security Center provides unified security management and advanced threat protection for hybrid cloud workloads

Azure Security Center is offered in two tiers: Free and Standard. The Standard tier is free for the first 60 days. Any usage beyond 60 days will be automatically charged as per the pricing scheme below.

Funkce Free (Azure Resources Only) Standard (Hybrid And Azure Resources)
Zásady zabezpečení, vyhodnocení a doporučení
Propojená partnerská řešení
Security event collection and search
Just in time VM Access
Adaptive application controls
Advanced threat detection for networks, VMs/servers, and Azure services
Built-in and custom alerts
Threat intelligence
Zahrnutá data Netýká se 500 MB za den1
Cena Free $15 / uzel2 / měsíc

1 Denní přidělení zahrnutých dat je ve společném fondu uzlů. Pokud je tedy například ke službě připojených 10 uzlů, bude celkové přidělení zahrnutých dat 5 000 MB za den. Přidělení 5 000 MB je ve společném fondu 10 uzlů takovým způsobem, že jednotlivé uzly mohou nahrávat více než 500 MB za den, pokud celkový objem nahrávaných dat napříč všemi uzly za příslušný den nepřekročí 5 000 MB. V tomto příkladu se další poplatky za data budou účtovat pouze v případě, že celkový objem nahrávaných dat nějaký den překročí 5 000 MB.

2 Uzel je prostředek Azure, který je službou monitorovaný. Momentálně se každý virtuální počítač počítá jako jeden uzel. Každý server se službou SQL Database (logický server, který může obsahovat několik databází SQL nebo databází SQL Data Warehouse) se také počítá jako jeden uzel. Vzhledem k tomu, že pro ostatní typy služeb, jako je třeba Azure Cloud Services, jsou povolené další funkce monitorování zabezpečení, je možné, že tyto typy prostředků také začneme počítat jako uzly. Uzly se denně počítají a přepočítávají.

Additional data charges

Based on observed usage to date, most deployments do not exceed the daily 'included data' limit. However, if additional data is collected that exceeds the daily limit, or if you choose to retain your security data longer than 1 month, then additional charges will apply as follows:

Měření překročení Cena
Další nahraná data nad rámec zahrnutého denního objemu dat $2.3 za GB
Další uchování nad rámec jednoho měsíce $0.1/GB za měsíc

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Potřebujete technickou podporu ke službám ve verzi Preview? Využijte naše fóra.
  • Další informace o smlouvě SLA najdete na stránce o SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Security Center

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet