Ceny za Security Center

Azure Security Center zajišťuje jednotnou správu zabezpečení a pokročilou ochrana před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami.

Azure Security Center chrání prostřednictvím úrovní Free a Standard celou platformu Azure a některé místní prostředky.

Pokud upgradujete na úroveň Standard služby Azure Security Center, automaticky zaregistrujeme a začneme chránit všechny vaše prostředky až do doby, než se rozhodnete se explicitně odhlásit. Za všechny prostředky chráněné pomocí služby Security Center se vám bude účtovat podle cenového modelu popsaného níže.

Momentálně můžete použití služby Azure Security Center povolit na úrovni předplatného, a to prostřednictvím webu Azure Portal.

Úroveň Standard je po dobu prvních 30 dní zdarma. Veškeré používání po uplynutí 30 dní se bude automaticky účtovat podle níže uvedeného ceníku.

Funkce Úroveň Free Úroveň Standard
Průběžné hodnocení a doporučení pro zabezpečení Dostupné Dostupné
Bezpečnostní skóre Azure Dostupné Dostupné
Včasný přístup k virtuálním počítačům ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné
Adaptivní řízení aplikací a posílení zabezpečení sítě ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné
Řídicí panel a sestavy dodržování právních předpisů ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné
Ochrana před hrozbami pro virtuální počítače Azure a servery jiné než Azure (včetně EDR serveru) ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné
Ochrana před hrozbami pro služby PaaS ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné
Microsoft Defender ATP pro servery ‐ ‐ Není k dispozici Dostupné

Ceny

Typ prostředku Úroveň Free Úroveň Standard
Virtuální počítač Zdarma $-
Zahrnutá data - 500 MB za den
App Services Zdarma $-
SQL Database Není k dispozici $-
MySQL (Preview) Není k dispozici Zdarma1
PostgreSQL (Preview) Není k dispozici Zdarma1
Storage – ochrana všech účtů úložiště v rámci předplatného3 Není k dispozici $- za 10 tisíc transakcí
Storage – ochrana vybraných účtů úložiště v rámci předplatného3 Není k dispozici $- za 10 tisíc transakcí2
Zařízení IoT – podle zařízení Není k dispozici $-/měsíc
Zařízení IoT – podle zpráv Není k dispozici $- za 25 tisíc transakcí
Služby Azure Kubernetes Service Není k dispozici $- / virtuální jádro / h4
Azure Container Registry Není k dispozici $-/image4
Key Vault (Preview) Není k dispozici $- za 10 tisíc transakcí5

1 Uvedené ceny jsou ceny verze Preview. Ve verzi GA se ceny změní. Podrobnosti o funkcích ASC podle jednotlivých prostředků najdete v dokumentaci ke konkrétnímu prostředku.

2 Poplatky za zabezpečení pro vybrané účty úložiště začnou platit od 1. ledna 2020

3 Azure Security Center nyní chrání objekty blob Azure

4 Služby Azure Container Registry a Azure Kubernetes Service jsou obecně dostupné a do 1. července 2020 se budou účtovat podle výše uvedených cen platných pro verzi Preview. Po tomto datu se začnou účtovat sazby platné pro obecně dostupnou verzi.

5 Služba Key Vault (Preview) se ve verzi Preview nabízí s 50% slevou.

Další poplatky za data jenom pro virtuální počítače

Měření překročení Cena
Další nahraná data nad rámec zahrnutého denního objemu dat Ceny za příjem dat najdete na stránce s cenami Azure Monitoru.
Další uchování nad rámec jednoho měsíce Ceny uchovávání dat najdete na stránce s cenami Azure Monitoru.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Potřebujete technickou podporu ke službám ve verzi Preview? Využijte naše fóra.
  • Další informace o smlouvě SLA najdete na stránce SLA.

Nejčastější dotazy

  • Transakce je volání rozhraní API s velikostí datové části požadavku do 1000 datových bodů obsažených v časové řadě. Každý přírůstek o 1000 datových bodů se bude považovat za další transakci. Příklad: Volání rozhraní API s velikostí datové části požadavku 2050 datových bodů odpovídá 3 transakcím. Maximální velikost datové části požadavku je 8640 datových bodů. Každý datový bod v časové řadě je dvojice razítko / numerická hodnota.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Security Center

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma