Přeskočit navigaci

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloud je výpočetní prostředí, které kombinuje veřejný cloud a privátní cloud tím, že mezi nimi umožňuje sdílení dat a aplikací. Pokud kolísá poptávka po výpočetních prostředcích a zpracování, hybridní cloud computing firmám umožní bezproblémově škálovat místní infrastrukturu do veřejného cloudu pro zpracování nadbytečné poptávky, aniž by externím datacentrům umožnil přístup ke kompletním datům. Organizace získají flexibilitu a výpočetní výkon veřejného cloudu pro základní a méně citlivé výpočetní úlohy, zatímco nejzásadnější aplikace a data zůstanou v místním prostředí, bezpečně za bránou firewall společnosti.

Použití hybridního cloudu nejenže společnostem umožňuje škálovat výpočetní prostředky, ale také eliminuje nutnost obrovských kapitálových výdajů spojených se zpracováním krátkodobých špiček v poptávce a s uvolněním místních prostředků pro citlivější data nebo aplikace v případě potřeby firmy. Společnosti platí jenom za prostředky, které dočasně využívají, namísto nutnosti kupovat, programovat a udržovat další prostředky a vybavení, které by po většinu času zůstaly nevyužité. Hybridní cloud computing je platforma, která spojuje to nejlepší ze všech světů a poskytuje všechny výhody cloud computingu – flexibilitu, škálovatelnost a rentabilitu nákladů – s nejnižším možným rizikem odtajnění dat.

Související produkty a služby

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky