Přeskočit navigaci

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloud, někdy označovaný také jako cloudový hybrid, je výpočetní prostředí, které kombinuje místní datacentrum (označované také jako privátní cloud) s veřejným cloudem a umožňuje sdílení dat a aplikací mezi nimi. Někteří lidé definují hybridní cloud tak, že zahrnuje „multicloudové“ konfigurace a organizace kromě místního datacentra používá víc než jeden veřejný cloud.

Jaké jsou výhody hybridního cloudu?

Bez ohledu na to, jakou definici hybridního cloudu používáte, výhody jsou vždycky stejné: Pokud se poptávka po výpočetních prostředcích a zpracování zvýší nad rámec možností místního datacentra, mohou firmy využít cloud k okamžitému vertikálnímu navýšení nebo snížení kapacity. Umožňuje jim taky ušetřit čas a náklady na nákup, instalaci a údržbu nových serverů, které nemusí vždycky potřebovat.

Jsou s použitím modelu hybridního cloudu spojené nějaké problémy v oblasti právních předpisů?

V odvětvích, které pracují s vysoce citlivými daty, jako je bankovnictví, finančnictví, státní správa nebo zdravotní péče, může být nejlepší cloudovou možností použití hybridního cloudu. Některá z regulovaných odvětví například vyžadují, aby se určité typy dat ukládaly místně, a zároveň umožňují uložení méně citlivých dat v cloudu. V rámci hybridní cloudové architektury tohoto typu organizace získávají flexibilitu veřejného cloudu pro méně regulované výpočetní úlohy, a přitom stále splňují příslušné oborové požadavky.

Další informace o možnostech hybridního cloudu a zahájení práce s Azure

Dochází v hybridní cloudové infrastruktuře k problémům se zabezpečením?

Organizace, které používají hybridní cloudovou platformu, mohou využívat řadu bezpečnostních opatření, která používají ve své stávající místní infrastruktuře, včetně funkcí správy akcí a informací o zabezpečení (SIEM, Security Information and Event Management). Některé organizace dokonce zjišťují, že zabezpečení hybridního cloudu překonává zabezpečení jejich místního datacentra, a to díky vždy aktuální automatizované redundanci dat, vysoké dostupnosti, zotavení po havárii a funkcím kybernetického zabezpečení.

Související hybridní cloudové produkty a služby Azure

Hybridní cloudová řešení Azure

Projděte si příklady hybridních cloudových řešení a řešení Azure pro místní prostředí, více cloudů a hraniční zařízení.

Azure Arc

Rozšíření správy a služeb Azure na jakoukoli infrastrukturu

Azure Stack

Vytváření a provoz hybridních aplikací napříč datacentry, hraničními zařízeními, vzdálenými kancelářemi a cloudem

Zvýhodněné hybridní využití Azure

Nákladově efektivní migrace úloh do nejlepšího cloudu pro Windows a SQL Server

Azure VMware Solution

Bezproblémový provoz úloh VMware v Azure i místním prostředí

Azure Sentinel

Zajištění ochrany před hrozbami s podporou AI s využitím řešení SIEM nativního pro cloud

Azure Defender

Ochrana hybridních cloudových úloh před hrozbami díky zjednodušenému zabezpečení

Azure ExpressRoute

Privátní připojení místních sítí ke cloudu a zajištění vysoké rychlosti a spolehlivosti

Azure VPN Gateway

Připojení vaší infrastruktury ke cloudu a umožnění vzdáleného přístupu uživatelů ve velkém