Ana içeriğe atla

Güncelleştirme Yönetimi: Ön/son görevler, dinamik gruplar ve güncelleştirme içerme

Yayımlanma tarihi: 21 Eylül, 2018

Azure Güncelleştirme Yönetimi’nde üç yeni özellik kullanıma sunuldu. Bu özellikler Güncelleştirme Yönetimi’nin gücünü ve esnekliğini büyük ölçüde artırır.

Ön/son dağıtım görevleri (önizleme)

Artık güncelleştirmelerin yüklenmesinden hemen önce ve hemen sonra çalıştırılacak Azure Otomasyonu runbook’larını belirtebilirsiniz. Bu ön ve son görevler şunun gibi işlemler gerçekleştirmenizi sağlar:

  • VM’leri başlatın, bunlara düzeltme eki uygulayın ve bunları tekrar kapatın.
  • Makinede bir hizmeti durdurun, bu hizmete düzeltme eki uygulayın ve hizmeti tekrar başlatın.

Güncelleştirme Yönetimi Ön/Son Görevleri

Örnek betikler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için ön/son görev belgelerine bakın.

Dinamik gruplar (önizleme)

Azure VM’ler için düzenli güncelleştirme dağıtımları oluşturmak amacıyla dinamik grupları kullanabilirsiniz. Bu yeni özellik şunlara olanak tanır:

  • Azure VM’lerini Azure’a özel kavramlarla hedefleme: abonelikler, kaynak grupları, konumlar ve etiketler.
  • Hedef makinelerin bir güncelleştirme dağıtımı için dinamik olarak çözümlenmesi. Güncelleştirme dağıtımı oluşturulduktan sonra Güncelleştirme Yönetimi’ne eklenen ve arama ölçütlerine uygun olan yeni makineler, kullanıcının güncelleştirme dağıtımının kendisini değiştirmesine gerek kalmadan otomatik olarak teslim alınır.

Örnek olarak güncelleştirme dağıtımına yönelik aşağıdaki grup hedefi PatchWindow=SundayNight etiketine sahip olan seçili kaynak gruplarına eklenmiş tüm VM’leri seçer. Bu dağıtım her hafta çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir. Eklenen diğer VM’ler PatchWindow=SundayNight ile etiketlendiğinde otomatik olarak teslim alınıp bir sonraki dağıtım çalıştırmasında güncelleştirilir.

Güncelleştirme Yönetiminde Dinamik Gruplar

 

Daha fazla bilgi için Dinamik grupları kullanma bölümüne bakın.

Güncelleştirme içerme

Güncelleştirmeler için artık içerme listeleri belirtebilirsiniz. İçerme listelerini kullandığınızda, çalıştırılan bir dağıtım sırasında tam olarak hangi güncelleştirmelerin uygulanacağını denetleyebilmek için güncelleştirmeleri izin verilenler listesine ekleyebilirsiniz. Bu, yalnızca onayladığınız düzeltme eklerinin hizmetinizde kullanıma sunulmasını sağlayabilmeniz açısından kullanışlıdır.

Güncelleştirme Yönetimi Güncelleştirme İçerme

Daha fazla bilgi için güncelleştirme içerme belgelerine bakın.

  • Otomasyon
  • Features
  • Management
  • Services

İlgili Ürünler