Ana içeriğe atla

Azure portalındaki Service Bus Explorer önizleme aşamasında kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 26 Mayıs, 2020

Azure portalındaki Service Bus Explorer aracı önizleme aşamasında kullanıma sunuldu.

Diğer tüm PaaS tekliflerinde olduğu gibi, Azure Service Bus’ta da kendisine karşı gerçekleştirilebilecek iki işlem kümesi vardır:

 • Service Bus ad alanları, kuyrukları, konuları, abonelikleri ve filtreleri üzerinde CRUD (oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme) gibi yönetim işlemleri.
 • Kuyruk, konu ve abonelikler üzerinde gönderme, alma ve göz atma gibi veri işlemleri.

Yönetim işlemleri her zaman portalda kullanılabilir durumda olsa da, müşterilerimiz veri işlemleri için topluluk tarafından yönetilen Service Bus Explorer OSS aracı gibi araçları kullandılar. Service Bus ad alanını sağlamak, yönetmek ve test etmek için gereken farklı araçlara yönelik bağımlılığı azaltma görevinin bir parçası olarak, veri işlemleri işlevselliği için doğrudan portala destek ekledik.

Bu araca erişmek için, ileti alışverişi yapmak istediğiniz ad alanını ve bu ad alanındaki belirli bir kuyruk veya konuyu seçin. İlgili sayfaya ulaştığınızda, soldaki menü gezinti bölmesinden Service Bus Explorer’ı (önizleme) seçin.

Yakalama

Şu anda aşağıdaki işlemleri destekliyoruz:

 • Kuyruklar
  • Kuyruğa “gönderme”.
  • Kuyruktan “alma”. Bu yıkıcı bir almadır (ReceiveAndDelete modu olarak da bilinir).
  • Kuyruktan “göz atma”. Aynı anda en fazla 32 iletiye göz atılabilir.
  • DeadLetterQueue kuyruğundan “alma”. Dilerseniz kuyruğun teslim edilemeyenler alt kuyruğundan da alabilirsiniz.
  • DeadLetterQueue kuyruğundan “göz atma”. Dilerseniz kuyruğun teslim edilemeyenler alt kuyruğundan da göz atabilirsiniz.
 • Konular
  • Konuya “gönderme”.
 • Abonelikler
  • Konudaki abonelikten “göz atma”. Tek seferde en fazla 32 iletiye göze atabilirsiniz.
  • Abonelikten “alma”. Bu, yıkıcı bir alımdır (kuyruklardaki gibi).
  • DeadLetter aboneliğinden “göz atma”. Dilerseniz iletilere aboneliğin teslim edilemeyenler alt varlığından da göz atabilirsiniz.
  • DeadLetter aboneliğinden “alma”. Dilerseniz iletileri aboneliğin teslim edilemeyenler alt varlığından da alabilirsiniz.

Service Bus Explorer aracı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen belgeleri okuyun.

 • Service Bus
 • Service Bus Mesajlaşması
 • Features
 • Management
 • SDK and Tools

İlgili Ürünler