GUID geçişi: Stream Analytics

28 Şubat 2018 Çarşamba tarihinde gönderildi

Azure Stream Analytics, akış verileri üzerinde gerçek zamanlı analiz hesaplamalarına olanak sağlayan tam yönetimli bir karmaşık olay işleme altyapısıdır. Veriler cihazlardan, sensörlerden, web sitelerinden, sosyal medya akışlarından, uygulamalardan, altyapı sistemlerinden ve diğer kaynaklardan gelebilir.

Stream Analytics, 1 Şubat 2017’de yeni bir fiyatlandırma modeli sundu. Bu yeni fiyatlandırma modeliyle birlikte, jeo-uzamsal işlevler, JavaScript kullanılarak özel kod yazma olanağı, Visual Studio tümleştirmesi ve tüm giriş azaltma sınırlarının kaldırılması gibi daha zengin özellikler ekledik.

1 Nisan 2018’den itibaren Azure Stream Analytics müşterileri yeni GUID’lere geçirilecektir. Bu değişiklik fiyatlandırmayı etkilemeyecektir, ancak yeni GUID adlarına ve kaynak GUID’sine dayalı faturalama yordamlarını değiştirmeniz gerekebilir. Müşterileriniz, 1 Şubat 2017 itibarıyla geçerli olan mevcut Kurumsal Anlaşma (EA) kayıtlarına sahipse, geçerli kayıt dönemleri bitene kadar Stream Analytics’i önceki fiyatlandırma modelinde kullanabilecektir. Bu dönemin sonunda tüm Stream Analytics işleri geçirilecek ve müşterilerinizin yeni fiyatlandırma modeline geçişi yapılacaktır. Stream Analytics, 1 Şubat 2017’den sonra oluşturulan yeni Kurumsal Anlaşma kayıtlarında kullanıldığında faturalama amacıyla varsayılan olarak yeni fiyatlandırma modeli dikkate alınır.

Genel bakış web sayfasından ve Enterprise Portal’dan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Geçiş ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

Eski GUID

Yeni GUID

Hizmet adı

Hizmet türü

Eski kaynak adı

Yeni kaynak adı

Bölge adı

Eski EA portal adı (ürün adı)

Yeni EA portal adı (ürün adı)

8771fb57-295b-4766-9d6f-b729c922af17

58112973-4292-4891-b7a2-3853e88dab34

Business Analytics

Stream Analytics

Akış Birimleri (Saat)

Standart SU (Saat)

Küresel

İş Analizi Stream Analytics Akışı

İş Analizi Stream Analytics Standart SU

ba98688a-fe11-4085-8d3e-b576b2cfa276

93ba272c-a86b-48df-9b82-9a3dfcf4aba5

Business Analytics

Stream Analytics

Akış Birimleri (Saat)

Standart SU (Saat)

DE Kuzeydoğu

İş Analizi Stream Analytics Akışı - DE Kuzeydoğu

İş Analizi Stream Analytics Standart SU - DE Kuzeydoğu

ccce42be-ea8c-4f73-9343-3c1ce5cccc85

d3c881de-1a39-4754-bf58-206ef94be670

Business Analytics

Stream Analytics

Akış Birimleri (Saat)

Standart SU (Saat)

DE Orta

İş Analizi Stream Analytics Akışı - DE Orta

İş Analizi Stream Analytics Standart SU - DE Orta

Related feedback