Ana içeriğe atla

Azure Log Analytics için Günlük Arama API’si kullanımdan kaldırılıyor

Yayımlanma tarihi: 24 Nisan, 2018

Kasım 2017’de Azure Log Analytics müşterileri Günlük Arama API’sinin kullanımdan kaldırılacağını öğrendi. Bu API, eski Log Analytics sorgu diliyle kullanılır.

Günlük Arama API’sinin yerini Azure Log Analytics REST API almıştır. REST API, yeni sorgu dilini desteklemesinin yanı sıra döndürülen satır sayısı ve yük boyutu açısından daha yüksek sorgu sınırlarını destekler.

Get-AzureRmOperationalInsightsSearchResults şeklindeki PowerShell cmdlet’inin yerini, yeni sorgu dilini destekleyenInvoke-LogAnalyticsQuery cmdlet’i almıştır.

Günlük Arama API’si, 30 Nisan 2018 günü başlayan hafta kullanımdan kaldırılacaktır. Günlük Arama API’si kullanımdan kaldırıldıktan sonra API’ye yapılan çağrılar, şu iletiyle birlikte 410 hata kodunu döndürecektir: "Günlük Arama API’si kullanımdan kaldırıldı ve yerini yeni Azure Log Analytics REST API aldı."

Sorgu sonuçlarını almak için eski API’yi ve PowerShell cmdlet’ini kullanan tüm kaynakları geçirmeyi unutmayın.

  • Log Analytics
  • Azure İzleyici
  • Services

İlgili Ürünler