Azure Active Directory kiracılarında sanal ağ eşlemesi

24 Eylül 2018 Pazartesi tarihinde gönderildi

Sanal ağ eşlemesi, farklı Azure Active Directory kiracılarındaki aboneliklere ait olan sanal ağlar için artık kullanılabilir. Sanal ağ eşlemesi, Microsoft omurgasının kullandığı farklı sanal ağlara dağıtılan sanal makinelerde VM’den VM’e doğrudan bağlantı kurulmasına olanak tanır.

Sanal ağları farklı Azure Active Directory kiracılarından eşlemeye nasıl başlanacağını öğrenin. Sanal ağ eşlemesi hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyorsa belgelerimizi inceleyin.

 

  • Sanal Ağ
  • Azure Active Directory
  • Features
  • Microsoft Ignite