Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Güvenlik Merkezi - Güvenlik önerilerini ve uyarılarını sürekli dışarı aktarma

Yayımlanma tarihi: 30 Mart, 2020

Güvenlik uyarılarınızı ve önerilerinizi dışarı aktarmayı destekleyen Azure Güvenlik Merkezi’nin sürekli dışarı aktarma özelliği genel kullanıma sunuldu. Azure Event Hubs veya Azure Log Analytics çalışma alanlarına dışarı aktararak Güvenlik Merkezi ortamınızdaki güvenlik verilerini kuruluşunuzun kullandığı izleme araçlarına kolayca bağlamak için bu özelliği kullanın.

Bu özellik, diğerlerine ek olarak kurumsal ölçeklendirme senaryolarını da aşağıdaki tümleştirmelerle destekler:

  • Azure Event Hubs’a dışarı aktarma Azure Sentinel, üçüncü taraf SIEM’ler, Azure Veri Gezgini ve Azure İşlevleri ile tümleştirmeye olanak verir.
  • Azure Log Analytics çalışma alanlarına dışarı aktarma Microsoft Power BI, özel panolar ve Azure İzleyici ile tümleştirmeye olanak verir.

Daha fazla bilgi için sürekli dışarı aktarma hakkındaki makalelerimizi okuyun.

Uyarıları dışarı aktarıyorsanız uygun güvenlik uyarıları şeması hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.

  • Security