Gezintiyi Atla

Ayrıca Azure Cosmos DB için Azure Synapse Link şimdi önizlemede

Yayımlanma tarihi: 19 Mayıs, 2020

Buluta özel karma işlem ve analitik işleme (HTAP) özelliği olan Azure Synapse Link ile Azure Cosmos DB’de işlem verilerinden gerçek zamanlıya yakın içgörüler elde edin. Azure Synapse Link, Azure Cosmos DB ile Azure Synapse Analytics arasında sıkı bir tümleştirme oluşturur. Azure Synapse Link, tam olarak yalıtılmış bir sütun deposu olan Azure Cosmos DB analiz deposunu kullanarak Azure Synapse Analytics’te genel olarak dağıtılmış büyük ölçekli işlem verileri üzerinde ayıklama-dönüştürme-yükleme (ETL) olmayan analize olanak tanır.

İş analistleri, veri mühendisleri ve veri bilimcileri artık Azure Cosmos DB’deki işlem iş yüklerinin performansını etkilemeden Synapse Spark’ı veya Synapse SQL’i kullanarak gerçek zamanlıya yakın iş zekası, analiz ve makine öğrenmesi işlem hatlarını çalıştırabilir.

  • Azure Synapse Analytics
  • Azure Cosmos DB
  • Features